Niemi medlem av den rådgivende komité for rammekonvensjonen

Einar Niemi, professor i historie på Universitetet i Tromsø, er blitt valgt av Europarådest ministerkomité til medlem av den rådgivende komité for rammekonvesjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Som historiker har Einar Niemi jobbet mye med nasjonale minoriteter, her spesielt kvenene. Vi gratulerer Europarådets ministerkomité for et godt valg, og …

Troms fylkesplan med kvenske innsatsområder

Den prolongerte fylkesplan for 2008-2009 er en oppdatert og utvidet utgave av fylkesplanen for 2004- 2007, og inneholder et avsnitt om kvenene som nasjonal minoritet i Troms. Fylkeskomnunen vil bedre de kvenske rammebetingelsene i Troms gjennom å styrke og støtte den kvenske revitaliseringen i samarbeid med kvenene og deres organisasjoner, …

Statsbudsjett 2008

Økning av bevilgninger… I regjeringens forslag for statsbudsjettet 2008 foreslås det en økning for Ruijan Kaiku på 200 000 kr. Den foreslåtte økning til samiske aviser er på 5 millioner kroner. Tilskuddet til de fem nasjonale minoritetene øker fra 4,2 millioner til 4,3 millioner kroner, mens bevilgninger til samiske saker …

Kvensk Språkråd

Kvensk språkråd er dannet og har begynnt sitt arbeidet med normeringsprosessen og utviklingen av retningslinjer for et kvensk skriftspråk. I april 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk. Kvensk har først og fremst vært et muntlig språk med ulike dialektvarianter, med lite skriftlig materiale.

Konferanse i Tromsø 22.-23. november 2007

«Kvener i fortid og nåtid. Språk, identitetsforvaltning og strategier.» Konferansen arrangeres av forskningsprosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd og administreres av  Universitetet i Tromsø. Det vil bli foredrag om språksosiologi, språkplanlegging og språkstruktur, navnegranskning, historie, sosialantropologi og kulturforskning. Program til konferansen: http://uit.no/22/2386/3 Frist for påmelding er den 30.september. Nærmere …

Konferanse i Kiruna 4.-5.9.2007

NKF var representert med en deltaker på konferansen i Kiruna/ Sverige arrangert av Landstinget i Norrbotten Län og det svenske Sametinget/ Sámediggi. Konferansen handlet om «Hur använder vi vår historie? – Kulturarv och identitet i Sápmi och Norrbotten». Blant foredragsholder var det Marie Hagsgård, Lars Elenius, Ingela Bergman og Ole …

Styremøte i august 2007

Styremøte i NKF ble holdt 27.8.2007 på forbundskontoret i Tromsø. Noen av sakene som ble tatt opp var bl.a. planlegging av Landsstyremøte med markering av 20 års jubileet, oppstart av en ungdomsorganisasjon osv. Protokollet av styremøte vil bli lagd ut på nettsidene senere.