Konferanse i Tromsø 22.-23. november 2007

«Kvener i fortid og nåtid. Språk, identitetsforvaltning og strategier.» Konferansen arrangeres av forskningsprosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd og administreres av  Universitetet i Tromsø. Det vil bli foredrag om språksosiologi, språkplanlegging og språkstruktur, navnegranskning, historie, sosialantropologi og kulturforskning.

Program til konferansen: http://uit.no/22/2386/3
Frist for påmelding er den 30.september.

Nærmere informasjon: Anna- Riitta Lindgren, tlf. +47-77646745 eller anna-riitta.lindgren@hum.uit.no