Staten kutter i driftsstøtten til Norske kveners forbund

Kommentar: Kai Petter Johansen, leder Norske kveners forbund og Unni Elisabeth Huru, nestleder Norske kveners forbund Budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene i fjor høst førte til at Stortinget satte av 2 millioner til Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund (Nkf-Rk), for sitt arbeid med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. En svært …

Lokalsamfunn over hele landet kan bidra til forsoning

Lokalsamfunnet har et viktig ansvar når det gjelder å oppnå forsoning over hele landet. Arbeidet kan starte nå. Kommentar – Unni Elisabeth Huru, nestleder Nkf-Rk Sannhets- og forsoningskommisjonen hadde som mål å få fram sannheten om fornorskingspolitikken, og belyse ettervirkningene av den. Etter fem års arbeide foreligger rapporten «Sannhet og …

Enkeltmenneskets rolle i fornorskning og forsoning

Tilgivelse, likeverd og raushet er forutsetninger for å kunne oppnå forsoning. Det betyr at hver enkelt gir litt av sitt eget. Kommentar – Kai Petter Johansen, leder Nkf-Rk Det var en alvorstung rapport som ble lagt frem av Sannhets og forsoningskommisjonen den første juni. Rapporten avslører flere rystende historier og …

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen avslører kunnskapsbrist

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen viser manglende kunnskap om kvener. Vi forventer mer forskning på tvers av grensene. Kommentar – Unni Elisabeth Huru, nestleder Nkf-Rk Den stortingsoppnevnte Sannhets- og forsoningskommisjonen har gransket fornorskingspolitikk og urett overfor kvener, skogfinner og samer. De hadde i sitt mandat å undersøke materielle, sosiale, helsemessige …

Manglende ambisjoner bidrar til at fornorskingsprosessen fortsetter

Manglende politiske ambisjoner gjør at fornorskingsprosessen fortsetter. Enkelte av tiltakene kommisjonen foreslår bør iverksettes nå. Kommentar – Kai Petter Johansen, leder Nkf-Rk Første juni ble Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport overlevert til Stortinget etter fem års arbeid. Målet har vært å få fram sannheten rundt fornorskningspolitikken overfor kvener, skogfinner og samer. …

Vi trenger en statssekretær for kvenske saker

Kvener er fortsatt usynlige i media. Vi er usynlige i statlige direktiver, høringsnotater og politiske saker som angår oss, som avgjør vår skjebne. Kommentar – Unni Elisabeth Huru, nestleder Nkf-Rk Nordnorsk debatt publiserte nylig en kronikk skrevet av Bernt Isaksen, leder for Tromsø kvenforening. Han har regnet seg fram til …

Kvenske rettigheter i lys av Fosendommen

Det er betimelig å reise spørsmålet om hvordan Norge skal ivareta de kvenske rettighetene knyttet til artikkel 27 og en rekke andre minoritetskonvensjoner. Kommentar – Kai Petter Johansen, leder Nkf-Rk Debatten rundt regjeringens håndtering av den såkalte Fosen-dommen bør ses fra flere vinkler. Vi ønsker å sette fokus på særlig …