Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Kulturell berikelse – politisk besvær
Kulturell berikelse – politisk besvær
Her følger kommentarer/uttalelse til rapporten https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3597.pdf fra NKF-RK: Vi synes funnene beskrevet i rapporten og...
Les mer / Luje lissää
Kvenfolkets dag: Gratulerer med dagen!
Kvenfolkets dag: Gratulerer med dagen!
Leder Hilja Hurus hilsen til det kvenske folket på Kvenfokets dag!
Les mer / Luje lissää
Nye medlmesgaver
Nye medlmesgaver
Fra og med 1.12.2019 har Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto hatt helt nye medlemsgaver...
Les mer / Luje lissää
Pressemelding: Tar avstand fra Sarromaas uttalelser
Pressemelding: Tar avstand fra Sarromaas uttalelser
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) tar sterk avstand fra uttalelsene Sanna Sarromaa kommer...
Les mer / Luje lissää
Litteraturpris på kvensk og meänkieli
Litteraturpris på kvensk og meänkieli
Til Nordisk Råd. Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er kjent med at...
Les mer / Luje lissää
NKF-RK har fått en ny brosjyre!
NKF-RK har fått en ny brosjyre!
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto har lagd en ny brosjyre! Du kan gå gjennom...
Les mer / Luje lissää
Nyttårstale til det kvenske folket ved inngangen til 2020
Nyttårstale til det kvenske folket ved inngangen til 2020
Rakkhaat kväänit ja ruijansuomalaiset! Kjære kvener og norskfinner! Täälä assuu minun kansa Jäiset vaarat peilaava...
Les mer / Luje lissää
Tale på Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november
Tale på Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november
NKF-RK sin neste leder, Jan Daleng, holdte en tale under Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninouret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud