Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kveeninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Tale på Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november
Tale på Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november
NKF-RK sin neste leder, Jan Daleng, holdte en tale under Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte...
Les mer / Luje lissää
NKF-RK deltok på Kontaktforum 20.-21.11. i Oslo.
NKF-RK deltok på Kontaktforum 20.-21.11. i Oslo.
Årets Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og statlige myndigheter ble arrangert 20.-21.11.2019 på Litteraturhuset I Oslo....
Les mer / Luje lissää
Pressemelding Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål
Pressemelding Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål
Pressemelding Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål Et pauseår, det kan årets statsbudsjett for...
Les mer / Luje lissää
Boklansering: Kvinnen og spydet av Torleif Lyngstad
Boklansering: Kvinnen og spydet av Torleif Lyngstad
  Ruija Forlag har gleden av å invitere til boklansering fredag 27. september kl 13.00...
Les mer / Luje lissää
NKF-RK holdt en tale på fredningsmarkering av Sapen vanhakoulu og Tørrfoss gård
NKF-RK holdt en tale på fredningsmarkering av Sapen vanhakoulu og Tørrfoss gård
Som en del av Riksantikvarens fredningstrategi er nå to nye kvenske kulturminner fredet, og dette...
Les mer / Luje lissää
Vi trenger din hjelp!
Vi trenger din hjelp!
NKF-RK holder på med å lage en stor bildebank der det blir forskjellige bilder med...
Les mer / Luje lissää
Kommisjonen besøker Varanger-området 6.-9.9.2019
Kommisjonen besøker Varanger-området 6.-9.9.2019
Sannhets-og forsoningskommisjonen besøker Varanger-området denne uka og holder åpne møter i byene og de store...
Les mer / Luje lissää
Vi har fått online betalingsløsning!
Vi har fått online betalingsløsning!
Nå er det veldig enkelt å melde seg inn som medlem til Norske Kveners Forbund...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud