Norske kveners forbund

Norske kveners forbund

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVÄÄNILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Kvensk samarbeidsleir i Kvænangen i august
Kvensk samarbeidsleir i Kvænangen i august
Norske kveners forbund (NKF) og Svenska Tornedalingars Riksförbund planlegger en samarbeidsleir første helga i august...
Les mer / Luje lissää
Inviterer til seminaret Kilder til kvenske røtter i august 2021
Inviterer til seminaret Kilder til kvenske røtter i august 2021
Kvensk samarbeidsgruppe inviterer til seminar om kilder til kvenske røtter i Vadsø 27. – 29....
Les mer / Luje lissää
Ruija Forlag fikk en ny styreleder
Ruija Forlag fikk en ny styreleder
Generalforsamlinga i Ruija Forlag har valgt Erlend Skjetne (f. 1988) som en ny styreleder i...
Les mer / Luje lissää
Forbundet sendte inn innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken
Forbundet sendte inn innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken
Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet arbeider med en internasjonal strategi for kulturpolitikken. NKF-RK har gitt sitt eget...
Les mer / Luje lissää
Forbundet sendte et åpent brev til Kirkerådet
Forbundet sendte et åpent brev til Kirkerådet
Norske kveners forbund sendte et åpent brev til Kirkerådet i forrige uke
Les mer / Luje lissää
NKF-RK sendte innspill til stortingsmelding
NKF-RK sendte innspill til stortingsmelding
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto sendte Innspill til stortingsmelding 12 til Stortinget i dag...
Les mer / Luje lissää
Verv 5 medlemmer, få boka Kvenene – Et folk ved Ishavet
Verv 5 medlemmer, få boka Kvenene – Et folk ved Ishavet
Har du lyst til å få boka Kvenene - Et folk ved Ishavet av Samuli...
Les mer / Luje lissää
Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret
Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret
Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret på lørdag 16. januar 2021.
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud