Norske kveners forbund

Norske kveners forbund

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Vi fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider også for å styrke kvensk identitet, og ta vare på og utvikle kvensk språk og kultur.

Forbundet har over 1200 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over hele landet er tilsluttet forbundet.

Kvääninuoret – Kvenungdommen er for medlemmer under 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK-NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Norske kveners forbunds hederspris 2022
Norske kveners forbunds hederspris 2022
Under vårt landsmøte i Tromsø mottok Nora Marie Ollila Sandmo og Hilja Huru Norske kveners...
Les mer / Luje lissää
Resolusjoner fra Landsmøtet 2022
Resolusjoner fra Landsmøtet 2022
Under Landsmøtet 2022 i Tromsø vedtok Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto to resolusjoner.
Les mer / Luje lissää
Landsmøte i Tromsø 2022
Landsmøte i Tromsø 2022
Leders hilsen, Kjækan 27.04.2022.
Les mer / Luje lissää
Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag
Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag
Åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen, kunnskapsminister Tonje Brenna, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten...
Les mer / Luje lissää
Trygg Jakola fikk Slekt og Datas hederspris
Trygg Jakola fikk Slekt og Datas hederspris
Under Slekt og Datas landsmøte mottok Trygg Jakola deres hederspris for sin rolle i samarbeidet...
Les mer / Luje lissää
Kulturminnedagene 2022
Kulturminnedagene 2022
Kulturvernforbundet vil komme i kontakt med nye arrangører fra minoritetsmiljøer til Kulturminnedagene i september.
Les mer / Luje lissää
Årets kven 2021/2022: Katriina Pedersen
Årets kven 2021/2022: Katriina Pedersen
Katriina Pedersen er den aller første som har mottatt hedersprisen Årets kven.
Les mer / Luje lissää
Tilskudd til utvikling av læremidler
Tilskudd til utvikling av læremidler
Utdanningsdirektoratet gikk denne uken ut med informasjon om tilskudd til utvikling av læremidler i kvensk...
Les mer / Luje lissää
Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund arbeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud