Norske kveners forbund

Norske kveners forbund

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVÄÄNILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter
Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter
Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter i et pilotprosjekt.
Les mer / Luje lissää
Noen viktige datoer
Noen viktige datoer
2021 nærmere seg og på grunn av det er det også mange viktige datoer i...
Les mer / Luje lissää
Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto
Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto
Vadsø museum - Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer...
Les mer / Luje lissää
Ny sammensetning av utvalg
Ny sammensetning av utvalg
Norske kveners forbund - Ruijan kveeniliitto har fått en ny sammensetning av utvalg. Utvalgene skal...
Les mer / Luje lissää
Pressemelding: Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål
Pressemelding: Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål
Mandag 12.10.2020 I fjor ble Statsbudsjettet karakterisert som et hvileskjær for kvenene. Etter årets budsjett...
Les mer / Luje lissää
Søk midler til studietur
Søk midler til studietur
Nå er det mulig å søke midler til studietur for elever som har kvensk eller...
Les mer / Luje lissää
Søk midler til utvikling av kvenske læremidler
Søk midler til utvikling av kvenske læremidler
Nå er det mulig å søke midler til å utvikle læremidler i kvensk/finsk fra Fylkesmannen...
Les mer / Luje lissää
Åshild ble valgt inn som styremedlem
Åshild ble valgt inn som styremedlem
Åshild Karlstrøm Rundhaug ble valgt inn som det fjerde styremedlemmet.
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud