Ruijan kvääniliitto

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Vi fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider også for å styrke kvensk identitet, og ta vare på og utvikle kvensk språk og kultur.

Forbundet har over 1200 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over hele landet er tilsluttet forbundet.

Kvääninuoret – Kvenungdommen er for medlemmer under 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK-NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Lokalsamfunn over hele landet kan bidra til forsoning
Lokalsamfunn over hele landet kan bidra til forsoning
Foto: Bjørn Rune Eriksen Lokalsamfunnet har et viktig ansvar når det gjelder å oppnå forsoning...
Les mer / Luje lissää
Enkeltmenneskets rolle i fornorskning og forsoning
Enkeltmenneskets rolle i fornorskning og forsoning
Illustrasjonsfoto: StockSnap/Pixabay Tilgivelse, likeverd og raushet er forutsetninger for å kunne oppnå forsoning. Det betyr...
Les mer / Luje lissää
Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen avslører kunnskapsbrist
Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen avslører kunnskapsbrist
Foto: Unni E Huru Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen viser manglende kunnskap om kvener. Vi...
Les mer / Luje lissää
Manglende ambisjoner bidrar til at fornorskingsprosessen fortsetter
Manglende ambisjoner bidrar til at fornorskingsprosessen fortsetter
Manglende politiske ambisjoner gjør at fornorskingsprosessen fortsetter. Enkelte av tiltakene kommisjonen foreslår bør iverksettes nå....
Les mer / Luje lissää
Vi trenger en statssekretær for kvenske saker
Vi trenger en statssekretær for kvenske saker
Illustrasjonsfoto: Shaymal/Wikimedia commons Kvener er fortsatt usynlige i media. Vi er usynlige i statlige direktiver,...
Les mer / Luje lissää
Slektsforskertur i Tornedalen
Slektsforskertur i Tornedalen
Vil du delta på slektsforskningstur i Tornedalen fra 17. til 20. august? Meld deg på...
Les mer / Luje lissää
Kvenske rettigheter i lys av Fosendommen
Kvenske rettigheter i lys av Fosendommen
Illustrasjonsfoto: Pixabay_harrylund Det er betimelig å reise spørsmålet om hvordan Norge skal ivareta de kvenske...
Les mer / Luje lissää
Ingen reell ytringsfrihet for kvenene
Ingen reell ytringsfrihet for kvenene
Foto: Unni Elisabeth Huru Kvener har ikke en reell ytringsfrihet så lenge myndighetene forlenger usynliggjøringen...
Les mer / Luje lissää
Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund arbeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud