Norske kveners forbund

Norske kveners forbund

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVÄÄNILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret
Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret
Forbundsleder holdt en kort tale på årsmøtet til Kvääninuoret på lørdag 16. januar 2021.
Les mer / Luje lissää
Leder i NKF-RK holdt en kvensk nyttårstale på NRK2
Leder i NKF-RK holdt en kvensk nyttårstale på NRK2
På nyttårsaften holdt NKF-RK sin nåværende leder, Kai Petter Johansen, en tradisjonell kvensk nyttårstale kl....
Les mer / Luje lissää
Forbundet støtter ungdomsbedriften Terä UB
Forbundet støtter ungdomsbedriften Terä UB
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto gir kr 3000,- i oppstartstøtte til ungdomsbedriften Terä UB....
Les mer / Luje lissää
Hyvvää joulua! Hyvää joulua! Hyvvii joului!
Hyvvää joulua! Hyvää joulua! Hyvvii joului!
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto ønsker alle sine medlemmer en God Jul! Medlemmene våre...
Les mer / Luje lissää
Forbundet avleverte skyggerapporten til Europarådet
Forbundet avleverte skyggerapporten til Europarådet
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto avleverte skyggerapporten på rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter...
Les mer / Luje lissää
Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter
Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter
Ruijan Kaiku søker to journalistpraktikanter i et pilotprosjekt.
Les mer / Luje lissää
Noen viktige datoer
Noen viktige datoer
2021 nærmere seg og på grunn av det er det også mange viktige datoer i...
Les mer / Luje lissää
Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto
Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto
Vadsø museum - Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud