Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Rapporten fra Kvääniluusitprosjektet er nå ferdig
Rapporten fra Kvääniluusitprosjektet er nå ferdig
Kvääniluusit – Kvenske loser er et prosjekt som ble gjennomført av Kvääninuoret – Kvenungdommen 2014-2016...
Les mer / Luje lissää
Forslag fra valgkomiteen til Landsmøtet 2020: Leder og nesteleder(e)
Forslag fra valgkomiteen til Landsmøtet 2020: Leder og nesteleder(e)
Valgkomiteen har framlagt sin innstilling fra forbundsstyret som velges på Landsmøtet 2020. I dag presenteres...
Les mer / Luje lissää
Pressemelding: Ny språklov
Pressemelding: Ny språklov
Norske Kveners Forbund - Ruijan kveeniliitto Tromsø Tromssa 14.5.2020 Ny språklov slår fast: Offentlige organ...
Les mer / Luje lissää
NKF-RK feiret Kvensk språkdag på sosiale medier
NKF-RK feiret Kvensk språkdag på sosiale medier
I år er det 15 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i...
Les mer / Luje lissää
Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter
Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto og Kainun institutti - Kvensk institutt Børselv/Tromsø 22.4.2020  ...
Les mer / Luje lissää
Landsstyremøtet ble holdt digitalt
Landsstyremøtet ble holdt digitalt
  Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto holdt landsstyremøte digitalt på lørdag 18. april 2020....
Les mer / Luje lissää
Kulturell berikelse – politisk besvær
Kulturell berikelse – politisk besvær
Her følger kommentarer/uttalelse til rapporten https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3597.pdf fra NKF-RK: Vi synes funnene beskrevet i rapporten og...
Les mer / Luje lissää
Kvenfolkets dag: Gratulerer med dagen!
Kvenfolkets dag: Gratulerer med dagen!
Leder Hilja Hurus hilsen til det kvenske folket på Kvenfokets dag!
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninouret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud