Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Vi trenger din hjelp!
Vi trenger din hjelp!
NKF-RK holder på med å lage en stor bildebank der det blir forskjellige bilder med...
Les mer / Luje lissää
Kommisjonen besøker Varanger-området 6.-9.9.2019
Kommisjonen besøker Varanger-området 6.-9.9.2019
Sannhets-og forsoningskommisjonen besøker Varanger-området denne uka og holder åpne møter i byene og de store...
Les mer / Luje lissää
Vi har fått online betalingsløsning!
Vi har fått online betalingsløsning!
Nå er det veldig enkelt å melde seg inn som medlem til Norske Kveners Forbund...
Les mer / Luje lissää
Et helt busslass leter etter sine kvenske aner i Finland og Sverige
Et helt busslass leter etter sine kvenske aner i Finland og Sverige
En buss, 4 dager og 49 deltakere. Organisasjonene Slekt og Data og Norske Kveners Forbund...
Les mer / Luje lissää
Selvitys: Egne karakterkrav til lærerutdanningen for de som velger kvensk
Selvitys: Egne karakterkrav til lærerutdanningen for de som velger kvensk
Uttalelse/Selvitys: Egne karakterkrav til lærerutdanningen for de som velger kvensk I sommer som flere tidligere...
Les mer / Luje lissää
Kveeninuoret – Kvenungdommenes årsmøte og samling 7.-9.6.2019 i Vadsø
Kveeninuoret – Kvenungdommenes årsmøte og samling 7.-9.6.2019 i Vadsø
Kveeninuoret – Kvenungdommen holder årsmøte og samling 7.-9.6.2019 i Vadsø og vi ønsker deg velkomment...
Les mer / Luje lissää
Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter!
Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter!
Denne resolusjonen ble behandlet på NKF-RKs landsstyremøtet 27.4.2019. Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter! Distriktpsykiatrisk...
Les mer / Luje lissää
Oppfordringer til den norske og svenske regjering
Oppfordringer til den norske og svenske regjering
Helgen 27.-28. april arrangerte Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset og Norske Kveners Forbund - Ruijan...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud