Ulko-Oslovuonon – Ytre Oslofjord

Norske kvener Ytre Oslofjord
Fra Kvensk kulturverksted på Frivillighuset i Horten høsten 2022 (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Norske kvener Ytre Oslofjord Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon ønsker å

  • legge til rette for at kvener og kveners venner skal kunne møtes
  • styrke kvensk identitet
  • arrangere kurs, foredrag og aktiviteter
  • synliggjøre kvener, og øke kunnskapen om vår historie og kultur
  • styrke det kvenske språket 
  • videreutvikle vår kulturelle egenart
  • bidra til synliggjøring av kvensk litteratur, kunst, musikk, scenekunst og film

Vi ønsker å samarbeide bredt, og våre arrangementer er åpne for alle. Lokalforeningen har base på Frivillighetens Hus i Horten, men vil bli synlig i hele nedslagsfeltet som er Ytre Oslofjord.

MØTEPLASS
Frivillighetens Hus, Thuegata 2, 3183 Horten. 

STYRET BESTÅR AV
Beate H. Adolfsen, leder
Knut H. Arnesen, nestleder og kasserer
Bente Samuelsen, styremedlem
Herulf Johansen, styremedlem
Alexandra Arnesen, styremedlem
Jan Daleng, varamedlem
Unni Elisabeth Huru, varamedlem

VIL DU BLI MEDLEM HOS OSS?
Registrer deg her.
Husk å velge Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon som lokallag.

VIL DU BLI KONTAKTET ANGÅENDE ARRANGEMENTER OG MØTER?
Send oss en mail og be om å få stå på kontaktliste.

KONTAKTINFORMASJON
Mail: oslofjord@kvener.no

Følg oss gjerne på Facebook