Kvensk språk

Kväänin kieli

Kvensk er et opprinnelig språk på Nordkalotten og er et gammelt østersjøfinsk språk som er nært beslektet med meänkieli i Sverige og med nordfinske dialekter. Kvensk språk har felles opphav med finsk og samiske språk. Kvensk ble offisielt anerkjent som et regions- og minoritetsspråk i Norge 26. april 2005, under Europarådets språkpakt.

26. april er den kvenske språkdagen, som hvert år markeres med aktiviteter rundtomkring i landet.

Kvensk språk omtales av kvenene på mange måter. Utenom kvensk/kveenin kieli, hører man ofte begrepene kainun kieli, våres språk, våres finsk, gammelfinsk, kjøkkenfinsk, Skibotn-/Alta-/ Varangerfinsk el.l., eller rett og slett bare finsk. Men språket må ikke forveksles med finsk/riksfinsk i Finland, som skiller seg klart fra kvensk språk.

Antallet kvenske språkbrukere er usikkert, og anslag varierer mellom 2000 og minst 10.000 (Lane, 2011).

Et sårbart språk

Situasjonen for kvensk språk er kritisk. Forskere fastslår at språket er et av Europas mest truede språk. Det kvenske språket er av et forskningsprosjekt om europeiske minoritetsspråk (ELDIA-prosjektet) ført opp som et av de aller mest truede språkene i Europa. I ELDIA-forskernes vurdering fra 2013 kommer det frem at dersom ikke betydelige tiltak settes inn nå, vil kvensk språk dø ut innen kort tid.

Kvensk språk er også vernet gjennom rammekonvensjonen om beskyttelse  av  nasjonale minoriteter. I Europarådets fjerde rapportering (2017) på Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter etterlyses nasjonal handlingsplan for kvensk språk. Europarådet anbefaler dette som strakstiltak, i tillegg til satsing på media og opplæring. Slik oppsummerer Europarådets ekspertkomité situasjonen:

«Selv om noen tiltak knyttet til opplæring i kvensk språk er på plass, samt flerspråklig topografisk skilting og, i mindre grad, tilstedeværelsen av kvensk i media – mangler fortsatt en omfattende og tilstrekkelig finansiert plan for revitalisering av det kvenske språket.»

Referanser:

Lane, Pia Marit Johanne (2011). The Birth of the Kven Language in Norway: Emancipation through state recognition . International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  2011(209), s 57- 74 . doi: 10.1515/IJSL.2011.021

Vil du lese mer om kvensk språk?

Digitale språk- og læremidler

Digitalt grunnkurs fra UiT- Norges arktiske universitet

Kvensk institutts nybegynnerkurs kvensk, lydkurs i 10 deler

Kvensk – norsk – kvensk nettordbok

Facebook: Kveenin sanat

Kvensk.no – Læringsressurser til kvenskundervisning

Boppa ressurssenter