Kvenflagget

Kvääniflaku

Det kvenske flagget ble designet av Bengt Johansson-Kyrö. Motivet er en solblomst – aurinkonkukka som er funnet på en rekke gjenstander i kvenske områder, og stadig brukes innen tradisjonell käsityö (kvensk kunsthåndverk).

Kvenflagget ble vedtatt på landsstyremøtet i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto i 2017 etter en lang prosess med å velge et flagg.

Hvor kan Kvenflagget heises?

Alle privatpersoner og organisasjoner står fritt til å flagge med kvenflagget.

I kommunene kan de gjøre egne vedtak om at de ønsker å flagge med kvenflagget på eller fra sine bygninger. I dag flagger kommuner over store deler av landet med kvenflagget på kvenfolkets dag. Noen av disse er Storfjord, Nordreisa, Kvænagen, Porsanger, Alta, Tromsø, Oslo, Tønsberg og Trondheim.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018. Departementet skriver i svarbrevet at:

NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjenning. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler. Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget som det bes om i henvendelsen av 15. januar 2018.