Keski-Norja – Midt-Norge

Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge ble stiftet i mai 2018 og arbeider for å bevare og styrke kvensk kultur og språk. Kvenene er en ukjent folkegruppe for mange i Midt-Norge, og vi ønsker å gjøre det kvenske folket og den kvenske historien synlig og kjent for hele befolkningen i regionen.

Vi arrangerer jevnlig møter og sosiale samlinger om kvenske tema, nybegynnerkurs i kvensk språk og språkkafeer. Arrangementene våre er åpne for alle. Styret i lokallaget bruker e-post og Facebook for å nå ut til medlemmene og andre med informasjon om arrangementene våre og kvenske nyhetssaker.

Lurer du på noe om oss? Send en e-post til midt-norge@kvener.no eller sjekk Facebook-siden vår.

Meld deg inn her! Husk å velge Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge som lokallag.

Styret består av:
Leder: Vilde Christoffersen Walsø
Kasserer: Gunn Mogseth Skrove
Sekretær: Elisabeth Stubberud
Styremedlem: Runar Christoffersen Walsø
Styremedlem: Olav Wilhelmsen

Foto: Rockheim museum i Trondheim på kväänikansan päivä – kvenfolkets dag