Keski-Norja – Midt-Norge

Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge ble stiftet i 2018 og er et lokallag under Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. Vi har base i Trondheim, men har medlemmer over hele Midt-Norge. Vårt mål er å gjøre det kvenske folket og den kvenske historien synlig og kjent for hele befolkningen, og skape stolthet og engasjement hos kvener bosatt i regionen.

Fornorskningspolitikken har vært svært effektiv mot det kvenske folket, og en konsekvens av dette er at språk og mye av den materielle og immaterielle kulturarven er helt eller nesten forsvunnet for mange kvener. Gjennom arrangementene våre ønsker vi å bidra til å løfte bevisstheten om det kvenske i samfunnet og hos den enkelte. De ulike arrangementene og møteplassene vi skaper er med på å skape stolthet og ta tilbake noe av det vi har mistet gjennom fornorskningsprosessen.

Kväänikansan päivä – kvenfolkets dag 16. mars og kväänin kielipäivä – kvensk språkdag 26. april er viktige markeringer for oss. Vi arrangerer også jevnlig møter og sosiale samlinger om kvenske tema, kurs i käsityö (kvensk håndverk), kvensk språk og språkkafeer. Arrangementene våre er åpne for alle.

Styret i lokallaget bruker e-post og Facebook for å nå ut til medlemmene og andre med informasjon om arrangementene våre og kvenske nyhetssaker.

Lurer du på noe om oss? Send en e-post til midt-norge@kvener.no eller sjekk Facebook-siden vår.

Meld deg inn her! Husk å velge Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske kvener Midt-Norge som lokallag.

Styret består av:
Leder: Vilde Christoffersen Walsø
Kasserer: Gunn Mogseth Skrove
Sekretær: Elisabeth Stubberud
Styremedlem: Runar Christoffersen Walsø
Styremedlem: Olav Wilhelmsen