Om oss

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund ble etablert 4.-5. desember 1987. RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Forbundet har i underkant av 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.