Om oss

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund ble etablert i 1987. Vi er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Forbundet har over 1200 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over hele landet er tilsluttet forbundet.

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund arbeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud

Vår logo

Her kan lokallag og samarbeidspartnere laste ned logoen vår for å bruke på info- og markedsføringsmateriell m.m.

Les mer