Om oss

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund ble etablert 4.-5. desember 1987. Vi er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Forbundet har i overkant av 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet og Trøndelag har også egne lokallag.