Forbundsstyret

Forbundsstyret:

Leder Kai Petter Johansen

E-post: kaipetter@kvener.no
Telefon:  +47 976 94 243
Nestleder Vilde Christoffersen Walsø 

E-post: vilde@kvener.no
Telefon:
+47 900 85 821
Nestleder Reidar Harju

E-post: reidar@kvener.no
Telefon:
+47 905 52 733
Styremedlem Jan Daleng

E-post: jadaleng@online.no
Telefon: +47 913 44 184

Styremedlem Kristin Mellem 

E-post:  kristinmellem@gmail.com
Telefon:
+47 922 23 545
Styremedlem Lindis Møller-Davidsen

E-post: crucent@gmail.com
Telefon:
970 976 33
Styremedlem Åshild Karlstrøm Rundhaug

E-post:  aashildkr@gmail.com
Telefon:
+47 907 21 842
Varamedlem Rune Sundelin

Varamedlem Line Evensen

E-post:  line.evensen@hotmail.com
Varamedlem Torbjørn Naimak

E-post:  tsnaimak@gmail.com
Varamedlem Alma Olsen 

E-post:  almajomisko@gmail.com
Varamedlem Maija-Liisa Bjørklund 

E-post:  maijuli87@hotmail.com