Slektsforskertur i Tornedalen

Foto: Slekt og Data Nord/Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto

I 2016 og 2019 arrangerte Slekt og Data Nord og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto slektforskertur langs Tornedalen. Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive, og vi har fått en rekke henvendelser med spørsmål om å arrangere en ny tur.

Det er derfor med glede vi kan invitere medlemmer av Slekt og Data og Norske kveners forbund til en ny tur langs Tornedalen til Pajala og Haparanda. Vi vektlegger å få til et program som skal gi deltagerne ny kunnskap om våre aner/slektninger som bodde i Tornedalen og om tilflyttingen til Troms og Finnmark på 1700 og 1800-tallet. Turen skjer med moderne turistbuss fra Bussring, og har start fra Tromsø.

Turen er planlagt i samarbeid med Haparanda – Torneå släktsforskarförening. Dette tror vi er nyttig for å utveksle informasjon om slektsforskning over landegrensene.

I forhold til tidligere foreløpig informasjon snevrer vi inn til følgende datoer: Torsdag 17. august til og med søndag 20. august. Om noen ønsker å hoppe på bussen underveis er det fullt mulig. På en tidligere tur har vi hatt buss fra Alta. Vi ser nå at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å sette opp buss fra Alta.

Start torsdag 17. august 2023

Avslutning søndag 20. august 2023

Foreløpig program:

17.8.    kl. 08:00 Avreise Tromsø (Prostneset)

  • Lunch underveis
  • Besøk på Læstadiusmuseet i Pajala
  • Middag og overnatting på hotell i Pajala

18.8.    kl 09.00 Avreise Pajala

  • Kukkolaforsen, lunch
  • Torneå museum
  • Uformelt sosialt treff med släktsforskarföreningen.
  • Middag
  • Overnatting Haparanda på Sverigefinska Folkhögskolan der seminaret skal være.

19.8.    Haparanda

Foredrag:

Laila Lanes: Hva er en kven?

Hans Petter Saxi: Kvendebatten i Ruija – tre etnopolitiske visjoner

William Torikka: Presenterar Emus (Tornedalians) och emigranter. (En database med emigranter til Norge.)

Vigert Haapasaari: Emigrationen till USA Stefan Wennberg: om finske kilder – og svenske

Sigbjørn Elvebakken: digitalarkivet på leting etter emigranter til USA Underveis blir det lunch og på kvelden felles middag

Overnatting Haparanda

20.8. Hjemreise

Hjemreise, med stopp og lunch underveis. Det blir korte innlegg i bussen begge veier, Det blir mulig å presentere egen slektsforskning og problemstillinger. Tidligere har vi erfart at deltakere har funnet felles forfedre.

Beregnet ankomst Tromsø med forbehold: 19.00 Detaljert program er fortsatt under utarbeiding og forberedelse. Pris pr. deltaker blir kr. 7.000, – forutsatt minst 40 deltakere.

Inkludert i prisen er overnatting i dobbeltrom på hotell i Pajala/ Folkehögskolan, frokost, lunsj og middag.

Tillegg for enkeltrom blir kr. 500,-. Maksimalt antall deltagere er 50.

Send påmelding innen 15. mai til: oyserla@gmail.com

med opplysning om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og hvilken av foreningene du tilhører. Oppgi også om enkeltrom ønskes og eventuelt matallergier.

Når påmeldingen er mottatt, vil du få tilsendt bekreftelse på reservert plass samt krav om innbetaling av hele summen på 7.000 kr eller 7.500 kr. Hotell og måltider forhåndsbestilt og er bindende for oss som arrangør. Det er derfor viktig at dere har reiseforsikring/avbestillingsforsikring slik at dere kan få refundert innbetalt beløp fra deres forsikringsselskap ved sykdom e.l. som forhindrer dere i å gjennomføre turen.

Vennlig hilsen komitéen for turen:

Bente Nordhagen (bente.nordhagen@gmail.com)

Sigbjørn Elvebakken (turtua@gmail.com)

Øyvind S. Larsen (oyserla@gmail.com)

Geir Johansen Storli (geir.johansen.storli@oneco.no)