Forbundet støtter ungdomsbedriften Terä UB

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto gir kr 3000,- i oppstartstøtte til ungdomsbedriften Terä UB. Målet til bedriften er å fremme den kvenske kulturen og historien ved å lage kniver og slirer med kvenske motiver. Forbundet tok avgjørelse før jula. Bak bedriften står det 5 elever Terä UB er en …

Noen viktige datoer

2021 nærmere seg og på grunn av det er det også mange viktige datoer i løpet av de neste to ukene, som forskjellige kvenske organisasjoner, prosjektgrupper og enkeltpersoner kan ha i kalenderen sin. Men før vi tar disse viktige datoene, vil vi minne om vår nettkalender der man kan finne …

Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg! Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga …

Ny sammensetning av utvalg

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har fått en ny sammensetning av utvalg. Utvalgene skal forberede saker for forbundsstyret, og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra forbundsstyret. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Utvalgene skal jobbe 2020-2022 med følgende arbeidsgrupper: kirkeutvalg, …