Styremøte i august 2007

Styremøte i NKF ble holdt 27.8.2007 på forbundskontoret i Tromsø. Noen av sakene som ble tatt opp var bl.a. planlegging av Landsstyremøte med markering av 20 års jubileet, oppstart av en ungdomsorganisasjon osv. Protokollet av styremøte vil bli lagd ut på nettsidene senere.