Konferanse i Kiruna 4.-5.9.2007

NKF var representert med en deltaker på konferansen i Kiruna/ Sverige arrangert av Landstinget i Norrbotten Län og det svenske Sametinget/ Sámediggi. Konferansen handlet om «Hur använder vi vår historie? – Kulturarv och identitet i Sápmi och Norrbotten». Blant foredragsholder var det Marie Hagsgård, Lars Elenius, Ingela Bergman og Ole …

Styremøte i august 2007

Styremøte i NKF ble holdt 27.8.2007 på forbundskontoret i Tromsø. Noen av sakene som ble tatt opp var bl.a. planlegging av Landsstyremøte med markering av 20 års jubileet, oppstart av en ungdomsorganisasjon osv. Protokollet av styremøte vil bli lagd ut på nettsidene senere.