yr.no på kvensk?!

Kvensk institutt har fått en forespørsel om å hjelpe til med å få yr.no’s værtjenester oversatt til kvensk. Flott idé, synes vi og Kvensk Institutt. Yr-sidene kan skryte av store besøkstall,- vet at de har vært oppe i 900.000 brukere i bare én måned.

Silja Skjelnes-Mattila skriver i en e-post: – Det å få det kvenske inn på disse hjemmesidene ville vært en kjempemessig måte å få synliggjort språket på. Men før vi kommer så langt, så trenger vi litt (og ikke så helt lite heller) hjelp med oversettelsene. Er det noen der ute som sitter med vær- og terrenguttrykk?

Noen ord er også lagt ut på Kvensk Institutt sine hjemmesider, www.kvenskinstitutt.no (> forum > ordforråd). Dere må registrere dere for å bruke sidene, men det er en enkel standardregistrering. Ta kontakt med Kvensk Institutt dersom det er noe dere lurer på.

Se her for terrengord som skal oversettes.

 • Berg
 • Fjell
 • Fjellside
 • Fjellområde
 • Skogområde
 • Landskapsområde
 • Hei
 • Høyde
 • Ås
 • Rygg
 • Haug
 • Fjelltopp/tind
 • Hylle (hjell)
 • Fjellkant (aksel)
 • Bakke
 • Li
 • Stup
 • Vidde
 • Slette
 • Mo
 • Dalføre
 • Dal
 • Botn
 • Senkning
 • Skar
 • Juv
 • Søkk
 • Stein
 • Grotte
 • Heller
 • Annen terrengdetalj
 • Innsjø
 • Gruppe av vann
 • Vann
 • Gruppe av tjern
 • Tjern
 • Pytt
 • Sund
 • Vik
 • Elv
 • Bekk
 • Grøft
 • Foss
 • Stryk
 • Os
 • Høl
 • Lone
 • Kilde
 • Øy
 • Øygruppe
 • Holme
 • Halvøy
 • Nes
 • Nes ved elver
 • Eid
 • Strand
 • Isbre
 • Fonn
 • Skjær
 • Båe
 • Grunne
 • Banke
 • Vanndetalj
 • Elvemel
 • Skog
 • Myr
 • Utmark
 • Sva
 • Ur
 • Skred
 • Øyr
 • Sand
 • Eng
 • Jorde
 • Havnehage
 • Torvtak
 • Setervoll
 • Park
 • Grustak/Steinbrudd
 • Tømmervelte
 • Fjord
 • Fjordmunning
 • Havområde
 • Sjøstykke
 • Sund i sjø
 • Vik i sjø
 • Våg
 • Øy i sjø
 • Øygruppe i sjø
 • Holme i sjø
 • Holmegruppe i sjø
 • Halvøy i sjø
 • Nes i sjø
 • Eid i sjø
 • Strand i sjø
 • Skjær i sjø
 • Båe i sjø
 • Grunne i sjø
 • Renne
 • Banke i sjø
 • Bakke i sjø
 • Søkk i sjø
 • Havdyp
 • Rygg i sjø
 • Egg
 • Klakk
 • Fiskeplass
 • By
 • Byområde
 • Tettsted
 • Tettsteddel
 • Tettbebyggelse
 • Bygd
 • Grend
 • Boligfelt
 • Hyttefelt
 • Borettslag
 • Industriområde
 • Gårdsbruk
 • Bolighus
 • Fritidshus/hytte
 • Seter (sel, støl)
 • Bygg for jordbruk, fiske og fangst
 • Fabrikk
 • Kraftstasjon
 • Bergverk
 • Verksted
 • Forretningsbygg
 • Hotell
 • Pensjonat
 • Turisthytte
 • Serveringssted
 • Campingplass
 • Skole
 • Universitet/høgskole
 • Sykehus
 • Helseinstitusjon
 • Kirke
 • Religiøst bygg
 • Forsamlingshus
 • Vaktstasjon
 • Militært bygg/Anlegg
 • Idrettshall
 • Fyr
 • Fyrlykt
 • TV-/radiomast
 • Barnehage
 • Poststed
 • Adressenavn
 • Rådhus
 • Fengsel
 • Museum/ Galleri/Bibliotek
 • Garasje/hangarbygg
 • Veg/Gate
 • Traktorveg
 • Sti
 • Skipslei
 • Ferjestrekning
 • Jernbanestrekning
 • Vegstrekning
 • Bru
 • Klopp
 • Vadested
 • Tunnel
 • Kryss
 • Vegbom
 • Bomstasjon
 • Grind
 • Parkeringsplass
 • Kai
 • Brygge
 • Ferjelem
 • Utstikker
 • Molo
 • Sluse
 • Kanal
 • Ankringsplass
 • Havn
 • Stasjon
 • Holdeplass
 • Busstopp
 • Flyplass
 • Landingsstripe
 • Plass/torg
 • Eiendommer
 • Land
 • Fylke
 • Kommune
 • By
 • Bydel
 • Tettsted
 • Sogn
 • Grunnkrets
 • Allmenning
 • Skytefelt
 • Verneområder
 • Soneinndeling til havs
 • Annen adm. Inndeling
 • Grensemerke
 • Idrettsanlegg
 • Skytebane
 • Gravplass
 • Skiheis
 • Fjellheis
 • Slalåm- og utforbakke
 • Småbåthavn
 • Badeplass
 • Fornøyelsespark
 • Rørledning
 • Oljeinstallasjon
 • Kraftledning
 • Kraftgate
 • Kabel
 • Dam
 • Tømmerrenne
 • Taubane
 • Fløtningsanlegg
 • Fiskeoppdrettsanlegg
 • Gammel bosettingsplass
 • Offersted
 • Severdighet
 • Utsiktspunkt
 • Melkeplass
 • Annen kulturdetalj
 • Gjerde
 • Stø
 • Varde
 • Lanterne
 • Stang
 • Stake
 • Lysbøye
 • Båke
 • Overett
 • Rasteplass
 • Del av innsjø
 • Boligblokk
 • Fyllplass