Medlemsmøte på Halti i Nordreisa

Forbundsleder Rune Sundelin deltar på et åpent møte til en av NKF/RK sine lokallag, Norsk- Finsk Forening i Nord-Troms hvor Liv Andersen er leder. Medlemsmøte holdes på Halti i Nordreisa onsdag 29.oktober 2008 kl 19:00. Alle medlemmer, gamle som nye er hjertelig velkomnen.