Seminar om Kultur og Næring i Nord

NKF/RK deltok på et seminar om Kultur og næring i Nord i regi av den finske og den svenske ambasaden i Oslo den 10.10.2008.

Konferansen samlet deltagere fra Nord-Norsk kulturliv, og fra offentlige institusjoner som Universitetet i Tromsø og flere departement.  Kulturdimensjonen i regjeringens nordområdesatsning og ble presentert av statsråd Trond Giske, og UD og kulturen i Nord av seniorrådgiver Tore Tanum i Utenriksdepartementet. Satsningen på svensk side ble presentert av departementsråd Pia Erson i Kulturdepartementet.

Lassi Saressalo holdt et meget interessant innlegg om minoritetskulturen i Nord, der han som eneste innleggsholder tok inn den kvenske og finske dimensjonen, og visste til at denne ressursen ser ut til å være glemt i nordområdesatsingen.

NKF/RK delte ut en folder til deltakerene som presenterte ideene bak vårt Nordomådeprosjekt, et prosjekt som i høyeste grad ligger innenfor de strategier som ble presentert av norske myndigheter for nordområdesatsningen.

For NKF/RK deltok nestleder Mary Kristiansen og Generalsekretær Ivar Johnsen.