Kvensk ungdomsorganisasjon dannet

Kvensk Ungdomsnettverk stiftet

Kveeninuoret er stiftet som ungdomsorganisasjon for Norske kveners forbund. Formålet til kveeninuoret er å revitalisere den kvenske kultur og å styrke det kvenske språket stilling blant kvensk ungdom.

Her er pressemeldingen med noen av satsningsområdene av Kveeninuoret:

I helga 22./23.2.08 ble Kveeninuoret (Kvensk Ungdomsnettverk) stiftet på et møte i Oslo. Nyvalgt leder i Kveeninuoret, Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv, sier formålet med nettverket er å revitalisere kvensk kultur, å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant ungdom, og å jobbe for at det kvenske språket ikke blir utryddet. Gjennom offentlig godkjenning av kvenene som nasjonal minoritet i Norge i 1999, er språket kvenene snakker, godkjent som minoritetsspråk i Norge. –Tiden er i ferd med å renne ut! Vi i Kveeninuoret ser at morsmålet vårt dør ut, og vil jobbe opp mot regjeringen for å få satt i gang tiltak for å revitalisere det kvenske språk, sier Pedersen. Hun nevner læremiddelutvikling, språkopplæring for voksne, kvensk kulturfond og undervisning i kvensk i grunn- og videregående skoler som aktuelle vertkøy for å forhindre at en gammel kultur dør ut. I tillegg vil vi i Kveeninuoret ta et ansvar for å spre informasjon om det kvenske folk og vår historie blant norsk ungdom.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt Katriina Pedersen på tlf. 901 15 638.