Konferanse i Tromsø 22.-23. november 2007

«Kvener i fortid og nåtid. Språk, identitetsforvaltning og strategier.» Konferansen arrangeres av forskningsprosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd og administreres av  Universitetet i Tromsø. Det vil bli foredrag om språksosiologi, språkplanlegging og språkstruktur, navnegranskning, historie, sosialantropologi og kulturforskning. Program til konferansen: http://uit.no/22/2386/3 Frist for påmelding er den 30.september. Nærmere …

Konferanse i Kiruna 4.-5.9.2007

NKF var representert med en deltaker på konferansen i Kiruna/ Sverige arrangert av Landstinget i Norrbotten Län og det svenske Sametinget/ Sámediggi. Konferansen handlet om «Hur använder vi vår historie? – Kulturarv och identitet i Sápmi och Norrbotten». Blant foredragsholder var det Marie Hagsgård, Lars Elenius, Ingela Bergman og Ole …

Styremøte i august 2007

Styremøte i NKF ble holdt 27.8.2007 på forbundskontoret i Tromsø. Noen av sakene som ble tatt opp var bl.a. planlegging av Landsstyremøte med markering av 20 års jubileet, oppstart av en ungdomsorganisasjon osv. Protokollet av styremøte vil bli lagd ut på nettsidene senere.