Forskningsplan for kvensk forskning

Den 23. februar ble det holdt møte på Universitetet i Tromsø med tittelen; Forskningsplan om nasjonale minoriteter: Møte/seminar om kvenforskning Bakgrunn for møtet er at et nytt forskningsprogram for kvenforskning skal utarbeides som en oppfølging av I St.mld nr.20 (2004-2005) – Forskningsmeldingen.  Der heter det bl.a. at det skal utarbeides …

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg, bestående av Helge Huru, Egil Sundelin og Ivar Dervo, hadde møte i Tromsø 13. – 14. februar.  På møtet ble Den nye samepolitikken, samt forbundets internasjonale engasjement diskutert.

Åpent møte i Qvän Østlandet 14. mars i Oslo

Øvän Østlandet arrangerer åpent møte med tema «Tvangsevakueringen og overvintnringen i Finnmark og Nord-Troms under siste verdenskrig. Hvilke konsekvenser fikk det for den kvenske minoriteten?» Historikeren og forfatteren Arvid Petterson holder foredrag over temaet. Han har skrevet boken «Fortiet fortid» om tragedien Norge aldri forstod. Det blir anledning for spørsmål …

Kvensk Grand Prix

Kippari festivalen/Kipparin festivaali vil under sommerens festival (23. – 26. juli 2009) arrangere Kvensk Grand Prix for første gang!  Hensikten er å stimulere til mer bruk av kvensk språk i sangtekster. Kvensk Grand Prix er en konkurranse for utøvere, grupper eller enkeltpersoner, som framfører musikk og sang med tekst helt …

NKF/RK i møte med ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret

NKF/RK var i dag 3.2.09 i møte med en delegasjon fra ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret for regional og minoritetsspråk. Diskusjonen baserte seg på informasjon gitt av den norske regjeringen i den 4. rapportering til Europarådet og andre relevante forhold når det gjelder situasjonen for det kvenske språket i dag.  …

NKF møter NRK

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch møtte NRK ved Anniken Næss og Steinaar Nilsen for å diskutere mediesituasjonen for kvener og finskættede i Norge den1. desember 2008.   I dag oppfyller ikke Norge sine forpliktelser på området mediedekning. Dette er påpekt flere ganger fra Europarådet. I den samme stortingsmeldingen sier …

NKF har hatt møte med Kåre Simensen

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch har hatt møte leder for Kultur-, nærings- og samferdelsutvalgets i Finnmark Fylkeskommune Kåre Simensen. Forbundet arbeider aktivt for å utvikles vårt sammarbeid med fylkeskommunene og kommunene som arbeider med kvensk spørsmål. Vi vil følge opp dialogen med Finnmark Fylkeskommune med nye møter på …

Åpent møte i Alta kvenforening

Alta kvenforening hadde åpent møte med forfatter Arvid Petterson, torsdag 21.11.2008. Arvid Petterson er ute med en ny bok om evakueringshistorien. Over 80 tilhører møtte opp for å møte Arvid. Arvid har tidligere sittet i styre for NKF og var en av pionerene i foreninga.

Åpent møte i Qvæn Østlandet

Qvæn Østlandet (Østlandets kvænforening) arrangerer ÅPENT MØTE med hovedtema Kvænsk språk – et språk for framtiden! Kvænsk er anerkjent som eget språk i Norge. Vi har eget språkråd, språkting og dialektene er under kartlegging. Kan språket igjen komme i alminnelig bruk? Foredrag ved: Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Eira Söderholm. …