NKF møter NRK

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch møtte NRK ved Anniken Næss og Steinaar Nilsen for å diskutere mediesituasjonen for kvener og finskættede i Norge den1. desember 2008.   I dag oppfyller ikke Norge sine forpliktelser på området mediedekning. Dette er påpekt flere ganger fra Europarådet. I den samme stortingsmeldingen sier staten at statlige institusjoner som NRK skal bidra aktivt til at de norske forpliktelsene skal ble oppfylt. Medietilsynet har også kommet med kritikk av NRK sin oppfølging av de nasjonale minoritetene.

Noen av våre viktigste forhåpninger til NRK er:

 • Økning av dagens sendeflate i kvensk/finsk. Omdøping av sendingen til kvenske/finske sendinger.
 • Vi er fornøyd med arbeidet som ble gjort i dag, det er bare så alt for lite. Dagens sending har utviklet seg i rett retning med økt bruk av kvensk.
 • Vi ønsker et nytt nettradiotilbud med sender på kvensk, finsk og norsk for kvener som kan høres på nett og lastes ned. Viktig med programtilbud også for kvener som ikke snakker språket lenger.
 • Vi signaliserte en liberal holdning til språkpolitikken. Prinsipielle diskusjoner angående språkets navn må ikke stå i veien for økt sendeflate.
 • Mer stoff om kvenske forhold i den generelle programprofilen.
 • Kursing av journalister i NRK i kvensk språk for å dekke nye sendeflater. Eller skolering av personer som kan kvensk til journalistisk arbeid.

På tv-flaten er vi spesielt opptatt av programmer for barn og unge. Programmene trenger ikke nødvendigvis være på kvensk. Det er like viktig at de bidrar til å synliggjøre kvenske barn for alle barn og unge i Norge.

NRK opplyste om følgende:

 • To dokumentarfilmer vil bli vist på NRK i 2009.
 • NRK arbeider sammen med UIT og KI om Dialekteksperten. Aikamatka. (Svein Sandnes – koordinator)
 • De ønsket å spille inn våre forslag i de forskjellige redaksjonene der de hørte hjemme.
 • Våre ønsker kom også til å bli håndtert som innspill i en programstrategi for NRK.
 • NRK ønsket å bidra til synliggjøring av kvenske barn i Norge i barnekanalen NRK Supers innholdsunivers