NKF har hatt møte med Kåre Simensen

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch har hatt møte leder for Kultur-, nærings- og samferdelsutvalgets i Finnmark Fylkeskommune Kåre Simensen. Forbundet arbeider aktivt for å utvikles vårt sammarbeid med fylkeskommunene og kommunene som arbeider med kvensk spørsmål. Vi vil følge opp dialogen med Finnmark Fylkeskommune med nye møter på nyåret.