NKF/RK i møte med ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret

NKF/RK var i dag 3.2.09 i møte med en delegasjon fra ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret for regional og minoritetsspråk. Diskusjonen baserte seg på informasjon gitt av den norske regjeringen i den 4. rapportering til Europarådet og andre relevante forhold når det gjelder situasjonen for det kvenske språket i dag.  Av de andre berørte og inviterte partene var bl.a. Kainun Institutti/Kvensk Institutt, en representant fra Universitetet i Tromsø og Ruijan Kaku tilstedet på møtet.