Kvensk Grand Prix

Kippari festivalen/Kipparin festivaali vil under sommerens festival (23. – 26. juli 2009) arrangere Kvensk Grand Prix for første gang!  Hensikten er å stimulere til mer bruk av kvensk språk i sangtekster.

Kvensk Grand Prix er en konkurranse for utøvere, grupper eller enkeltpersoner, som framfører musikk og sang med tekst helt eller delvis på kvensk.  Deltakerne deles i tre klasser etter alder: barn, ungdom og voksne.  I hver klasse vil seks bidrag komme til finalen som blir arrangert lørdag 25. juli 2009.  Er det færre en seks bidrag til voksenklassen, vil barne- og ungdomsklassene bli utvidet tilsvarende.

I barne- og ungdomsklassen premieres alle som kommer til finalen.  Vi vil også yte reisebidrag til deltakere i barne- og ungdomsklassen.

Vi stiller ikke krav om at tekstene utelukkende skal være på kvensk, men vi oppfordrer til størst mulig andel av kvensk i teksten.  I hver klasse har vi imidlertid et minimumskrav (målt i antall ord):

  • Barn: Minimum 1/4 av teksten
  • Ungdom: Minimum 1/3 av teksten
  • Voksne: Minimum 1/2 av teksten

Frist for innsendelse av bidrag er 15. mai 2009.