Forskningsplan for kvensk forskning

Den 23. februar ble det holdt møte på Universitetet i Tromsø med tittelen;

Forskningsplan om nasjonale minoriteter: Møte/seminar om kvenforskning

Bakgrunn for møtet er at et nytt forskningsprogram for kvenforskning skal utarbeides som en oppfølging av I St.mld nr.20 (2004-2005) – Forskningsmeldingen.  Der heter det bl.a. at det skal utarbeides en forskningsplan om nasjonale minoriteter. I 2008 fikk Forskningsrådet et oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om den videre oppfølgingen.

Forskningsrådet arrangerte derfor et seminaret  hvor forskere og representanter for kven-institusjoner ble invitert for å legge fram synspunkter på sentrale forskningsspørsmål. For NKF/RK deltok leder Rune Sundelin og ungdomsrepresentant Eskild Johansen.