LANDSSTYREMØTE I NKF/RK, ALTA 28.2.-1.3

Landsstyremte-09Landsstyremøtet i NKF/RK ble avholdt i Alta 28. februar til 1. mars.

Landsstyret består av faste forbundsstyremedlemmer samt en delegat fra hvert lokallag. Landsstyremøte er forbundets øverste organ i perioden mellom Landsmøteten.På samlingen deltok også gjester fra Alta kvenforening og fra Svenske Tornedalingers Riksforbund.

På sakslisten sto:

  • Sak 1: Årsrapport 2008
  • Sak 2: Regnskap 2008
  • Sak 3: Budsjett 2009
  • Sak 4: Norske Kveners Forbund/RK som regional og lokal aktør
  • Sak 5; Logo
  • Sak 6; Informasjons- og mediestrategi, sak fra Børselv Lokallag.
  • Sak 7; Kvensk historie – forskning- og inf.prosjekter, sak fra Børselv Lokallag.
  • Sak 8; Utalelser; – fra Internasjonalt Utvalg; den nye sameretten, – fra Børselv Kvenforening; Alf Nilsen Børskogs fond.