Kvensk Språkråd

Kvensk språkråd er dannet og har begynnt sitt arbeidet med normeringsprosessen og utviklingen av retningslinjer for et kvensk skriftspråk. I april 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk. Kvensk har først og fremst vært et muntlig språk med ulike dialektvarianter, med lite skriftlig materiale.