Statsbudsjett 2008

Økning av bevilgninger…

I regjeringens forslag for statsbudsjettet 2008 foreslås det en økning for Ruijan Kaiku på 200 000 kr. Den foreslåtte økning til samiske aviser er på 5 millioner kroner.

Tilskuddet til de fem nasjonale minoritetene øker fra 4,2 millioner til 4,3 millioner kroner, mens bevilgninger til samiske saker øker til 753 millioner mot 690 millioner i år. Økningen er på 49 millioner hvorav Sametinget sin del er 36 millioner.