Troms fylkesplan med kvenske innsatsområder

Den prolongerte fylkesplan for 2008-2009 er en oppdatert og utvidet utgave av fylkesplanen for 2004- 2007, og inneholder et avsnitt om kvenene som nasjonal minoritet i Troms. Fylkeskomnunen vil bedre de kvenske rammebetingelsene i Troms gjennom å styrke og støtte den kvenske revitaliseringen i samarbeid med kvenene og deres organisasjoner, og vil i denne fylkesplanperioden spesielt ha kvensk kultur og språk som innsatsområder.