Konferanse i Kiruna 4.-5.9.2007

NKF var representert med en deltaker på konferansen i Kiruna/ Sverige arrangert av Landstinget i Norrbotten Län og det svenske Sametinget/ Sámediggi. Konferansen handlet om «Hur använder vi vår historie? – Kulturarv och identitet i Sápmi och Norrbotten».

Blant foredragsholder var det Marie Hagsgård, Lars Elenius, Ingela Bergman og Ole Henrik Magga. Foredragene omhandlet spørsmålene rundt etnisistet, minoritetskultur som mulighet eller problem, rollen av arkeologisk forskning i Norrbotten og  muligheter for samarbeid for nasjonelle minoriteter lokalt og regionalt  samt et foredrag om erfarenheter med urfolksarbeid nasjonalt og internasjonalt.