Niemi medlem av den rådgivende komité for rammekonvensjonen

Einar Niemi, professor i historie på Universitetet i Tromsø, er blitt valgt av Europarådest ministerkomité til medlem av den rådgivende komité for rammekonvesjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Som historiker har Einar Niemi jobbet mye med nasjonale minoriteter, her spesielt kvenene. Vi gratulerer Europarådets ministerkomité for et godt valg, og Einar Niemi til utnevnelsen.