Trygg Jakola fikk Slekt og Datas hederspris

Under Slekt og Datas landsmøte mottok Trygg Jakola deres hederspris for sin rolle i samarbeidet mellom Slekt og Data og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. I tillegg vedtok landsmøtet Suku ja Data som offisielt kvensk navn på organisasjonen.