Trygg Jakola fikk Slekt og Datas hederspris

Under Slekt og Datas landsmøte 2022 sist helg, mottok Trygg Jakola deres hederspris for sin rolle i samarbeidet mellom Slekt og Data og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. I tillegg vedtok landsmøtet Suku ja Data som offisielt kvensk navn på organisasjonen.

Foto: Slekt og Data/Suku ja Data

På sine hjemmesider skriver Slekt og Data:

Trygg Jakola har vært sentral som representant i samarbeidsgruppen med Norske kveners forbund siden høsten 2015, da samarbeidet med Slekt og Data startet. Han har vært «primus motor» i de aktivitetene som er arrangert sammen. Det har vært til stor glede for medlemmer i begge organisasjonene i hele landet.

Hans nettverk har vært til stor nytte for å kunne arrangere turer og seminarer. Trygg har sørget for fremdrift i arbeidet sammen med resten av samarbeidsgruppen, som først fremsto som nettopp det, men har utviklet seg til en gruppe med stolthet over sitt opphav, der medlemmene etter hvert har tilhørt begge organisasjonene, mye takket være hans evne til å formidle historien. De tiltakene som samarbeidsgruppen ved Trygg har bidratt med har et nedslagsfelt for hele organisasjonen og for etterkommere av kvener over hele landet. Tryggs arbeid har bidratt til at mange slektsinteresserte har fått kunnskap om sine kvenske aner og stolthet over sin opprinnelse.

Trygg Jakola tildeles Slekt og Datas Hederspris for initiativet til å etablere et formelt samarbeid mellom Norske kveners forbund og Slekt og Data og for den rollen han har hatt i samarbeidsgruppen.

Paljon onnea! Gratulerer så mye!