Årets kven 2021/2022: Katriina Pedersen

Katriina Pedersen er Årets kven 2021/2022

På kväänikansan päivä – kvenfolkets dag denne uken ble Katriina Pedersen den aller første som mottok hederstittelen Årets kven. Den velfortjente prisen mottok hun for sin innsats for synliggjøring av kvenene og det kvenske språket.

Prisen deles ut i samarbeid mellom Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kvääninuoret – Kvenungdommen og Ruijan Kaiku, og i begrunnelsen for utmerkelsen leser vi at:

«Samlet har Katriina Pedersen, med sin kompetanse og synlighet, gjort en uvurderlig innsats for å øke bevisstheten om kvener på en positiv måte, og for å styrke samarbeid og kvensk språkkunnskap i og utenfor de kvenske miljøene i 2021. En god ambassadør for kvenene og en verdig vinner».

Mange kjenner til Pedersens arbeid ved Kvænangen språksenter, men hun har i tillegg vært med på en rekke prosjekter og tiltak for å skape oppmerksomhet rundt kvensk kultur og språk:

«Hun har det siste året hjulpet til med gjennomføringen av flere prosjekter for kvenungdom og voksne i og utenfor Norge og vært sentral i arbeid med nordisk kvensk kunstutstilling, samarbeidet med Kventeateret, og hun har vært en naturlig rådgiver i og utenfor arbeidstid for mange som jobber med kvenske saker og som har spørsmål og utfordringer. Katriina har slik vært sentral i arbeidet med å styrke kvensk språk og kultur på mange plan i 2021. Gratulerer! Onnea!»

Pedersen mottar hedersbetegnelsen Årets kven for sitt arbeid det siste året, men mange vet at hun har jobbet for kvenenes sak i en rekke år. Og vi kommer nok til å se mye til henne, også i framtiden.

Diplomet er laget av Astrid Jacobsen ved Heilo illustrasjon.