Kulturminnedagene 2022

Denne uken mottok Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto hyggelig informasjon fra Norges kulturvernforbund. De ønsker å komme i kontakt med nye mulige arrangører fra minoritetsmiljøer, som kan delta og vise fram sin kulturarv på Kulturminnedagene.

Illustrasjon: Norges kulturvernforbund

Norges kulturvernforbund om Kulturminnedagene
Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival med 300 arrangementer og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Festivalen strekker seg over en hel uke og markeres i alle landets fylker. Festivalen er en del av European Heritage Days, som har et fokus på å stimulere til økt interesse for, og verdsette et mangfold av kulturer. Et av formålene er å motvirke rasisme og fremmedfrykt, og åpne for kunnskapsutveksling for andre kulturer.

Blant arrangører finner vi frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Noen velger å ha arrangementer gjennom hele uken, andre velger å ha et arrangement kun en av dagene. Alle kan bli med på markeringen.

MIN Kulturminnedag
Gjennom prosjektet “MIN Kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet” kan lokallag og andre søke støtte for opptil 20.000 kroner til arrangementer som bidrar med å inkludere minoriteter og/eller barn og unge.

Kulturminnedagene 2022 arrangeres 03. til 11. september.

Frist for å søke støtte er 22. april 2022.

Ta en kikk på lenkene under for mer informasjon:
Søk støtte – MIN kulturminnedag
Kulturminnedagenes Facebook-side