Uutispreevi – nyhetsbrev #1 2022

Kvensk nyttårstale på NRK

På nyttårsaften holdt johtaaja/leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen den kvenske nyttårstalen på NRK.

Her kan du se talen og lese den med kvensk og norsk parallelltekst.

Møter siden sist

Kommisjonsmedlemmer Ivar Bjørklund og Kjetil Sakariassen
 • Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter
 • Møte med Tromsø kommune om kvensk språkreir for barn i barnehagealder
 • Sannhets- og forsoningskommisjonens besøk i Kvænangen
 • Møte med Språkrådet om NRK-plakaten

kvensk skrivekonkurranse

Høsten 2021 arrangerte vi en skrivekonkurranse i samarbeid med Ruija forlag, Kainun institutti – Kvensk institutt og Ruijan Kaiku. Vinneren ble M. Seppola Simonsen med tre dikt. På andreplass fulgte Marie Konstanse Skogstad med diktet «Hva er det kvenske for meg – Mikä oon kvääni minulle», og på tredjeplass Tone Seppola-Edvardsen med essayet «Kvenske sommerferier».

Her kan du lese tekstene og høre høytlesninger av vinnerbidragene.

Velfortjent heder

Flere kvener fikk velfortjent heder mot tampen av fjoråret. På kvenseminaret i Tromsø i starten av november mottok Reidun Mellem kongens fortjenstmedalje for sitt mangeårige arbeid for kvensaken.

Den påfølgende måneden fikk Kristin Mellem Troms og Finnmarks fylkeskulturpris for ditt arbeid med å synliggjøre den kvenske musikktradisjonen i samspill med den samiske og norske. Arbeidet hennes har bidratt til å skape stolthet for egne røtter blant mange kvener og norskfinner i Troms og Finnmark.

Sist, men ikke minst, mottok Arvid Petterson kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid innen kultur og historie i Finnmark. Petterson lærte kvensk i oppveksten, og har brukt språket aktivt blant annet i arbeid med dokumentarfilmer fra nordkalotten.

Vi gratulerer så mye! Paljon onnea!

Ny hederspris – årets kven 2021/2022

Vi skal dele ut prisen i samarbeid med Ruijan Kaiku, og hensikten med den er å skape positiv oppmerksomhet rundt kvenfolket og det kvenske.

Kandidatene til prisen utnevnes gjennom åpne nominasjoner, så alle kan foreslå den de synes fortjener hedersbetegnelsen «Årets kven». Send inn ditt forslag, helst med en begrunnelse, til redaksjonen@ruijan-kaiku.no og/eller post@kvener.no innen 15. februar 2022.

Les mer om prisen i Ruijan Kaiku.

Illustrasjon: Wilfred Hildonen/Ruijan Kaiku

Frist fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Vil du dele din personlige historie med Sannhets- og forsoningskommisjonen? 1. mars 2022 er siste frist for å dele din historie muntlig med kommisjonen. De vil fortsette å ta imot personlige historier skriftlig ut året 2022.

Så langt har Sannhets- og forsoningskommisjonen fått over 500 personlige historier som belyser fornorskning og urett. Kommisjonen skal overlevere sin rapport til Stortinget 1. juni 2023.

Ny ungdomsmedarbeider

Kvääninuorets nye medarbeider heter Kristine Jonas, en kven med opprinnelse i Alta. Hun har tidligere jobbet som journalist i Ruijan Kaiku og er derfor godt kjent med det kvenske miljøet.

– Selv om jeg har litt kjennskap til det kvenske miljøet blir det utrolig spennende å bli bedre kjent med det arbeidet som foregår bak kullissene. Mest av alt gleder jeg meg til å komme i gang med Kvenungdommens mange prosjekter, sier Kristine om den nye stillingen.

Kristine skal fra januar jobbe i et seks måneders vikariat. Det er mye som skal gjøres i ungdomsorganisasjonen, og medarbeideren er allerede godt i gang.

– Etter bare en knapp uke i arbeidet merker jeg at engasjementet er stort og målene er store. Dette er et arbeid hvor man merker at hvert ledd virkelig brenner for det de gjør. Det gleder virkelig kvensjelen i meg, sier hun.

Vi ønsker Kristine hjertelig velkommen med på laget! Tervettulemaa!

Foto. Privat

Høringsuttalelse på forslag til ny opplæringslov

Like før jul var det frist for å sende inn uttalelse på høring til den nye opplæringsloven. I vår uttalelse argumenterte vi for at den nye opplæringsloven må gi alle kvenske elever i både grunnskole og videregående skole over hele landet rett til kvensk undervisning. Dette er en forutsetning for at det kvenske språket skal overleve, og for at norske myndigheter skal etterleve sine internasjonale forpliktelser.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen vår.

Nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv

I et grenseoverskridende initiativ har Forbundet Kysten fått klinkbåttradisjoner i Norden, inkludert kvensk båtbyggertradisjon, på UNESCOs liste over den immaterielle kulturarven i verden! Vi var mange som stilte oss bak søknaden, der blant annet Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kainun institutti – Kvensk institutt og Porsanger museum / Porsáŋggu musea / Porsangin museumi er noen av mange.

Les mer her.

Landsmøte 23.–24. april 2022 i Tromsø

Hvert andre år gjennomfører Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto landsmøtet, som er organisasjonens høyeste myndighet.

I 2020 var vi dessverre nødt til å gjennomføre landsmøtet digitalt på grunn av koronarestriksjonene. Vi håper at vi i 2022 kan avholde landsmøtet fysisk, og at delegater fra alle lokallagene kan møtes i Tromsø i april.

Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene. Antall delegater avgjøres av hvor mange medlemmer som var tilknyttet lokallaget 31. desember året før.

 • 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem)
 • 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem)
 • 76+ medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem)

Innkalling skal være lokallagene i hende tre måneder før landsmøtet, men det er lurt å være oppmerksom på datoen allerede nå.

Deltakerne på landsmøtet skal blant annet behandle:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Kontingent
 • Valg av forbundsstyre for de kommende to årene
Landsmøtet 2020 ble gjennomført på Zoom