Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag

Åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen, kunnskapsminister Tonje Brenna, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

I dag, den 26. april er det Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag. På denne dagen i 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk i Norge, og dagen er blitt en merkedag for å løfte språket og rikdommen det er for oss og mangfoldet i landet.

I 2017 la regjerningen Solberg fram sin handlingsplan for kvensk språk.

  • Kvensk skal være et levende språk
  • Barn, unge og voksne skal få mulighet til å lære og bruke kvensk språk
  • Kvensk språk og kultur skal være kjent i det norske samfunnet og synlig i det offentlige rom
  • Offentlige myndigheter skal ha kjennskap til og kunnskap om kvensk språk og kultur

Noen av tiltakene er fulgt opp, men på andre områder har lite skjedd. Mange av de som i dag har rett til opplæring i kvensk språk får ikke et tilfredsstillende tilbud, og det er manglende informasjon om rettighetene handlingsplanen viser til. Mangel på lærekrefter er også spesielt utfordrende. Kvensk språk og kultur er lite synlig i samfunnet, og de offentlige myndighetene har liten kjennskap til både kvensk språk og kultur og sitt eget ansvar. Med andre ord gjenstår det fortsatt mye arbeid før målene i planen er oppfylt, og vi har etterspurt en evaluering av handlingsplanen og nye forsterkede tiltak for kvensk språk uten respons fra myndighetene.

Denne helgen hadde Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund landsmøte, og i vår organisasjon og ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret – Kvenungdommen, opplever vi økt interesse og medlemsvekst. Stadig flere engasjerer seg i kvensaken, og særlig gledelig er det at det er mange unge mennesker som finner sin plass. Vi står i det som oppleves som en “kvensk vår”, og en kvensk vind blåser over Ruija. For å lykkes med å ivareta kveners behov og interesser, trenger vi konkrete, helhetlige og langsiktige mål i en oppdatert og ambisiøs handlingsplan for kvensk språk.

For å hjelpe ministerne vil vi gjerne dele noen forslag fra vår egen handlingsplan.

  • Retten til opplæring i kvensk må bli en rett for kvenske elever over hele landet, og gjennom hele utdanningsløpet.
  • Det må etableres en stipendordning for studenter som vil studere kvensk.
  • Lærere, førskolelærere og kulturarbeidere som vil studere kvensk bør også få utdanningsstipend.
  • Barnehager som vil starte med språkreir må få støtte.
  • Et nettverk av språksenter må ferdigstilles slik at det er språksenter i kvenske kommuner over hele landet.

Vi er mange i Norge som har forfedre som behersket både samisk og kvensk. Denne språklige kompetansen ble tatt fra folk gjennom en aktiv og lang fornorskingspolitikk som vi fremdeles er kraftig rammet av. Nå har vi muligheten til å endre utviklingen, og sikre at flere unge lærer kvensk. Men det haster, og vi har ikke tid til å vente med å sette inn tiltakene for det kvenske språket.

Vi ser fram til dialog med alle ministerne for å bedre situasjonen for kvensk språk.

Hyvvää kieliviikkoo! – God språkuke!

Ystävällissii tervheissii – Med vennlig hilsen

Kai Petter Johansen
Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund

Åsne Kummeneje Mellem
Kvääninuoret – Kvenungdommen