Uutispreevi – nyhetsbrev #3 2022

NKF-RK fyller 35 år!

4.-5. desember 1987 ble Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto etablert. Vi har nå holdt oss gående i hele 35 år, og sitter igjen med mange gode opplevelser, minner, erfaringer og seiere i kvensaken. Sammen har vi har kommet utrolig langt på vei til at kvener og det kvenske språket skal annerkjennes i landet vårt, og at kvener over hele Norge skal få mulighet til å benytte seg av de rettighetene de har krav på. Vi vet det ennå er en lang vei igjen å gå, men vi kan likevel benytte oss av denne muligheten til å se tilbake på et myldrende liv i kvenforbundet gjennom 35 år.

Terje Raattama og Kai Petter Johansen i Kiruna desember 2022 på samarbeidsmøte. Feiringen av 35 år ble tatt i løpet av turen!

4. desember 1987 møttes 23 kvener i Alta for å stifte en kvensk interesseorganisasjon. Vi hadde ikke vært her i dag uten det harde arbeidet til pionerene og de sterke ildsjelene som kom før oss. Like viktig er det å se den enorme jobben som er gjort gjennom mangeårig engasjemt og støtte fra våre lokalforeninger og medlemmer. Vi har mange ildsjeler som starter gnisten, men det er dere som holder liv i flammen. Vi kunne ikke vært her uten dere.

Trykk her for å lese mer om kvenforbundets begynnelse!

LES MER

Et samarbeid for framtida

I august fikk vi endelig gjennomført samarbeidsleiren «Et språk, en kultur, ett folk» i Kvænangen, og vi sitter igjen med mange gode tanker og ideer om mulighetene som ligger i samarbeidet med våre kvenske naboer i Sverige.

Leder i NKF Kai Petter Johansen og leder Svenska Kväner Lantalaiset Kiruna Terje Raattamaa.

Takk til alle som bidro til å gjøre samar- beidsleiren til det flotte arrangementet det ble, og ikke minst takk til alle som tok turen til Kjækan for delta.

Kiitos Paljon!

LES MER

500 år med kvener i Skjervøy

For nøyaktig 500 år siden, betalte Nils Kven i Skjervøy skatt, og har dermed blitt den eldste kjente dokumentasjonen på kvensk bosetning i Norge. I november feiret Skjervøy kommune og Nord Troms nettopp dette. Markeringen er et viktig steg for at innbyggerne i regionen skal få gjenreise sin kvenske identitet.

– Vi anerkjenner mange hundre års flerkulturell historie i Nord-Troms, sa Anna-Kaisa Räisänen i sin tale på feiringen.

I år 1522 betalte «Nielss q’wenn» (Nils Kven) 3,5 daler i tiendepengeskatt til kong Kristian den II. 3. november 2022 markererte vi på Skjervøy den eldste nedskrevne dokumentasjonen på kveners historie i Nord-Troms.

Betalingen fra Nils Kven var ikke et engangstilfelle. I 1567 er Morthenn Quem (Morten Kven) nevnt som betaler av et halvt våg fisk i leidangsskatt på Haukøya. Det er historiker Helge Guttormsen som har funnet fram til denne opplysning, og dette var utgangspunktet for foredraget han holdt under markeringen på Skjervøy.

Det var en gledens dag på Skjervøy under feiringen av det historiske øyeblikket. Foto: Pål Vegard Eriksen
Historiker Helge Guttormsen holdt et svært interessant foredrag om den historiske tilstedeværelsen av kvener i regionen.
Foto: Pål Vegard Eriksen

Ruijan kväänit Lemmijokilaiset 20 vuotta!

Ruijan kväänit Lemmijojilaiset – Norske kvener Lakselv feiret tirsdag 18. oktober sitt 20 års jubileum. Mange av foreningens medlemmer møtte opp, og lokalforeningsleder Jan Erling Persen ledet arrangementet med stø hånd. Der- etter var det duket for festmiddag, og utdeling av gaver til medlemmer som har utmerket seg og foredragsholdere. Lakselv spellemannslag sto for det kulturelle innslaget. Kvelden ble avsluttet med kaffe, dessert og en god prat.

Paljon onnea!

Kvääniteatteri trer inn i tiden

I septemner hadde Kvääniteatteri stiftelsesmøte og urpremiere på Näkymätön kansa –
Det usynlige folket, teaterets første forestilling. Kvääniteatteri trer nå inn i tiden,og det er en stor milepæl i arbeidet med revitaliseringen av kvensk språk og kultur. Det blir en ny og åpen arena for kvensk språk og kultur å blomstre på.

“… på teater kan vårt språk bli forstått av de
som ikke hører, og vår kultur kan oppleves av de som ikke ser oss.” sier Kai Petter Johansen, leder i Norske kveners forbund i sin tale etter premieren.

LES MER

Ivar trer av

Vår kjente Ivar Johnsen, som har jobbet for Nkf – Rk i en halv mannsalder, har valgt å forlate stillingen som generalsekretær i forbundet. Det er vemodig, men Johnsen ønsker å prøve noe nytt og den sjansen fortjener han etter alle disse årene.

I sin stilling som generalsekretær har nok han vært den personen i forbundet som flest av våre medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere har fått møte og forholde seg til. Johnsen har vært involvert i nærmest alt Nkf – Rk har foretatt seg i dette årtusenet, og har vært en sentral del av den positive utviklingen forbundet og kvensaken har opplevd gjennom de siste 20 år.

Ivar Johnsen, tidligere generalsekretær – Pääsihteeri. Foto: Tiia Grøn

Nå starter en ny epoke, og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto vil takke Johnsen for all tiden og innsatsen han har lagt ned i forbundet og kvensaken, og ønske han all mulig lykke i sin nye tilværelse!

Kiitos paljon ja lykkyä tykö!

LES MER

Husk årets skrivekonkurranse – Kvensk vår

Vi minner om at den kvenske skrivekonkurransen vi arrangerer sammen med Kvensk Institutt, Ruija Forlag og Ruijan Kaiku fortsatt er aktiv!

Temaet for konkurransen kvensk vår. Premier på 15 000 kr, 10 000 kr, og 5000 kr skal deles ut til de tre beste bidragene.

Fristen for å sende inn bidrag er 15. januar 2023.

LES MER

Følg oss på Facebook og Instagram for kontinuerlige oppdateringer av nyheter og aktiviteter i forbundet!