Et samarbeid for framtiden

Samarbeidsleiren «Et språk, en kultur, ett folk» i Kvænangen er nå over, og vi sitter igjen med mange gode tanker og ideer om mulighetene som ligger i samarbeidet med våre kvenske naboer i Sverige.

Leder i NKF Kai Petter Johansen og leder i SKLK Terje Raattamaa hadde det fint på leir i Kvænangen.

Gjennom flere år har vi hatt ett tett samarbeid med lokallaget Svenska Kväner Lantalaiset Kiruna (SKLK), og leiren i Kvænangen er kun det siste av mange møter vi planlegger framover. I møte med våre naboer har vi lært mye om både forskjeller og ulikheter for kvener på hver side av grensen.

Som kvener møter vi på mange av de samme utfordringene i møte med samfunnet, og et tett samarbeid for å utveksle erfaringer, tanker og ideer er svært givende for både oss som organisasjon og kvenene som folk. I tillegg til å lære om hverandres likheter, kan vi lære mye av forskjellene. Noen av problemene man møter på byr på ulike utfordringer avhengig av hvor man er. Å ha en annen organisasjon å jobbe sammen med kan derfor føre til at viktig informasjon og erfaringer om hvordan løse disse problemene kan bli delt på tvers av grensen. Utveksling av informasjon vil være viktig for videre bevaring av kvensk språk og litteratur både i Norge og Sverige.

I Kvænangen fikk vi en kjapp innføring i arbeidet som skjer i Sannhets- og forsoningskommisjonen på både norsk og svensk side. Her er det ulike arbeidsgrupper som jobber på helt ulike vis. I Norge jobber kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I Sverige jobber kommisjonen for å granske urett gjort mot tornedalingar, kvener og lantalaiset. De har i tillegg valgt å gi ut delrapporter underveis i arbeidet, mens den norske kommisjonen kun planlegger å legge fram sine funn i den endelige rapporten. Det er betydningsfullt å høre om hvordan dette arbeidet utføres på ulike måter og hvordan disse forskjellene slår ut forskjellig blant de kommisjonen skal granske. Begge kommisjonene har lovet at de endelige rapportene skal være klare sommeren 2023, og da vil vi kunne se nøyaktig hva de har kommet fram til, både her og i Sverige. Kommisjonens arbeid vil markere et viktig punkt i arbeidet videre for revitalisering av språk, kultur og ikke minst forsoning.

Å være samlet på samme plass var ikke bare hyggelig sosialt, det var også inspirerende å se engasjementet for kvensaken de har i SKLK. Det fyrer opp under vår egen motivasjon til arbeidet som ligger framfor oss. Den kvenske våren er i gang. Endring skjer, sakte men sikkert. Det skal vi fortsette å jobbe for.

Ivar Bjørklund la fram arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge.