Uutisbreevi syksy 2021 – nyhetsbrev høst 2021

Selv om det har vært noen rolige sommermåneder, har det skjedd en del på kvenfronten siden forrige uutisbreevi/nyhetsbrev ble sendt ut til medlemmer og lokallag i vår. Vi har deltatt på en rekke møter og arrangementer, og ser fram mot en spennende høst.

Åpning av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

26. august gjenåpnet Vadsø musem – Ruija kvenmuseum dørene etter en omfattende ombygging og utvidelse av lokalene.

Under museets åpningsarrangement Tervetulemaa kothiin – Velkommen hjem holdt johtaaja/leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen en nydelig tale på kvensk og norsk. Her kan du lese og se talen og resten av åpningsarrangementet.

Kvensk skrivekonkurranse

Sammen med Ruija forlag, Kainun institutti – Kvensk institutt og Ruijan Kaiku inviterer vi til kvensk skrivekonkurranse med temaet hva er det kvenske for deg? eller ditt forhold til det kvenske. Bidragene kan skrives på norsk, kvensk eller meänkieli, og skal være kortprosa.

Bidrag til konkurransen sendes til arne@ruijan-kaiku.no innen 1. november 2021, og du finner mer informasjon her.

Lykkyä tykö! Lykke til!

Frivillighetens år 2022

Regjeringen har besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år, og frivillige organisasjoner blir oppfordret til å markere Vår dag. Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto har naturligvis valgt kvenfolkets dag – kväänikansan päivä 16. mars som Vår dag, og dette innebærer at lokallagene kan søke om opp til 25.000 kroner gjennom Vår dag-kampanjen for gjennomføring av markering av dagen. Les mer om Frivillighetens år og Vår dag-kampanjen her.

Vervekampanje

Den pågående vervekampanjen vår varer ut hele 2021 og alle som verver fem nye medlemmer kan få boka Kvenene – et folk ved Ishavet av Samuli Paulaharju. Slik fungerer det:

 • Verv fem nye medlemmer til Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. Husk at kun to av disse kan bli registrert som familiemedlem.
 • Send navn, fødselsår og kontaktinfo til de du har vervet til post@kvener. Husk å si ifra om noen av disse er dine familiemedlemmer.
 • Når vi har mottatt betaling for alle de fem nye medlemmene, sender vi boka til deg i posten.

Fraasikirja – frasebok for unge kvener

Kvääninuoret – Kvenungdommen har startet arbeidet med å utarbeide en kvensk frasebok for ungdom! Dette viktige prosjektet skal gi unge kvener som ikke har lært språket muligheten til å uttrykke seg på kvensk innen ulike tema som er viktige for dem. Kvääninuoret er godt i gang med både fraser og design av boka, og vi gleder oss til å se det endelige resultatet.

Styret i Kvääninuoret er godt i gang med fraseboka.
Foto: Åsne Kummeneje Mellem

Publisering av møteprotokoller på hjemmesidene

Vi har begynt å publisere protokollene fra forbundsstyremøter, landsmøter og landsstyremøter på kvenforbundets hjemmesider. Per i dag ligger protokollene fra forbundsstyremøter tilbake til starten av 2019, og landsmøte- og landsstyremøteprotokoller tilbake til 2016. Nye møteprotokoller publiseres umiddelbart etter de er ferdigstilt.

Møteprotokoller fra forbundsstyremøter
Møteprotokoller fra landsmøter og landsstyremøter

Så langt i høst har vi deltatt på blant annet:

 • Møte med ekspertkomiteene fra Europarådet på rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (språkcharteret)
 • Seminar under Arendalsuka i regi av Taternes landsforening – Artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter – effektiv deltagelse
 • Minifestivalen Kallijoen Ääni – Lyden av Skallelv
 • Kvenfestivalen – Kväänifestivaali i Vesisaari/Vadsø
 • Møte med Den norske kirke
 • Forbundsstyret gjennomførte høstens første møte i Vesisaari /Vadsø i sammenheng med Kvenfestivalen – Kväänifestivaali og åpningen av nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Nytt lokallag på Østlandet

25. september arrangerer Norske Kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon stiftelsesmøte og kvensk kulturaften i Horten.

De stiller med et solid program:

 • Velkomst ved varaordfører i Horten, Christina Brattli
 • Forbundsleder Kai Petter Johansen vil gi innblikk i hva som står øverst på dagsorden akkurat nå
 • Samtale og meningsutveksling
 • Presentasjon av arbeidsprogram for Norske Kvener Ytre Oslofjord
 • Oppnevne interimstyre
 • Kulturelt innslag med Beddari-Nilsen og Reidar Harju

Deltakere må melde seg på arrangementet på forhånd på grunn av smitteverntiltak. Ta kontakt med Unni Elisabeth Eriksen på e-post unni@ordspinneriet.no eller telefon 940 38 410.

Foto: Unni Elisabeth Eriksen

Høring – ny opplæringslov

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet til ny opplæringslov er sendt på høring. Her foreslår departementet at retten til opplæring i kvensk skal bli individuell, men at retten fortsatt bare skal gjelde for elever i Troms og Finnmark. Høringsfristen er 20. desember, og vi er i gang med å utarbeide høringsuttalelse. Lenke til høringen.

Medlemstall

Så langt i 2021 har vi fått 142 nye medlemmer (per 01. september). Kvääninuoret – Kvenungdommen har en stor andel av de nye medlemmene, og siden årsskiftet har antallet betalende ungdomsmedlemmer økt fra 102 til 132!

Vi kan også melde at årets siste påminnelse om betaling av medlemskontingent er sendt til medlemmer som ikke har betalt. Noen har fått faktura på e-post og andre i postkassen. Ta kontakt med web-medarbeider Vilde Christoffersen Walsø på vilde@kvener.no hvis du har spørsmål.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto ønsker alle våre lokallag og medlemmer en fin høst!