Tale til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Under åpningsarrangementet Tervetulemaa kothiin – Velkommen hjem 26. august 2021 holdt leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen denne talen.

Kukka met olema? Hvem er vi? Det tause folket? Det usynlige folket? Yks Pohjaiskalotin alkukansoista, eller et folk på Nordkalotten i all tid? I folketellinger fra Vadsø var over halvparten av befolkninga registrert som kvener – ei näkymättömiä, eikä vaitia. Nei, ikke usynlige og ikke stille. Vesisaari oon tunnettu Norjan kvääni-pääkaupungiksi. Kvenhovedstaden. Mange av bygningene og gårdene i området ble heldigvis spart for den utslettingen kvenske samfunn oppleve under 2vk. Poltetun maan taktiikka ja evakko loukkas meän samfynnin hirmusesti. Mutta täälä Varenkissa met saama kylästellä meän kvääniesivanhimiitten liki kakssattaa vuotta vanhoissa -taloissa, saunoissa, navetoissa ja kylissä. Varanger gir oss derfor anledning til å besøke og bruke noen av de samme bygningene som kvenan før oss bygde – og har bebodd flere hundre år tilbake i tid. Kulttuuri ellää tääpänäki. Språket og bevisstheten om kvenske slekter og tradisjoner har vært ført videre i familier helt frem til i dag – og vi kan trygt si at den kvenske kulturen er levende i Varanger. Ei näkymätön, eikä vaiti.

Kväänisamfynnit joissa oon elävä kulttuuri ja kielentaito oon hirmusen täheliset koko norjan kvääneile. Tet oletta meän syän nyt ko interessi ottaat takasin kielen ja kulttuurin kasuaa. Tähän met tarvima kokkouspaikat ja arenat. Samfunnene som fortsatt har levende kvensk språk og kultur er viktige for kvener i hele Norge. Interessen for å ta tilbake kunnskapen er stor – og tiden er inne for å skape arenaer som bruke og synliggjør kvensk kultur og språk. – Institusjoner som bevarer, gir oss kunnskap og inspirerer. Ei näkymättömiä, eikä vaitia.

Kvenene har vært viktig for samfunnsbyggingen i Norge.Tätä maata met olema ollu myötä pykkäämässä ja vielä pykkäämä. Kvenske samfunn er bygd opp ved å høste av overskuddet, uten å utarme. Frø er sådd, trær er plantet. Husene er bygd opp – stokk for stokk – som hjem og ressursgrunnlag for kommende generasjoner. Tulevaisuutta varten. Kvensk jordbrukskunnskap er spredt over hele landet, vår kunnskap om båtbygging og fiske har vært nyttig for Norge som fiskerinasjon og kvensk kunnskap om mineralutvinning har vært med på å gjøre Norge til et av verdens rikeste land. Pykätty rikkhautheen.

Men all rikdom måles ikke i penger.

Kaikila meilä oon oikheus olla oma itte. Se että kaikki häättyy olla samanlaiset ja että meän kieli ja kulttuuri ei olis nokko hyvä, se oon paskapuhetta. Met olema nokko. Ja nyt meilä oon uusi museumi. Museumin työ oon ottaa vaaran meän histoorian ja meän muistelukset. Se oon pykätty meitä varten. Vi har rett til å kjenne vårt opphav, vår historie og få lov å bidra i samfunnet som vi er.

Museumi oon kans pykätty samfynniä varten. Että kaikista tulisi enämpi tietoisia. Majoritetssamfunnet har ikke fått vite om hele mangfoldet som det norske samfunnet faktisk er bygget på. Samfunnet vi lever i har krav på å få kjenne til at Norges befolkning også er kvener. Met kväänit olema täälä.

Det er derfor ekstra gledelig å få oppleve åpningen av et kvenmuseum her i kvenhovedstaden Vadsø.

Stor takk til alle som har jobbet hardt for å få det til. Gratulerer til befolkningen i Finnmark – og til kvener over hele landet. –  Onneksi olkhoon meille ittele. Näkyvinä ja kovaäänisinä.

Du kan se talen og resten av åpningsarrangementet på Varanger museums YouTube-konto her. (Kai Petter Johansens tale kommer 1 time og 7 minutter ut i videoen.)