Oddvar Askjel Ørnebakk – en kvenkjempe fyller 85 år!

Oddvar har lenge vært en forkjemper for kvensk språk og kultur. Han har ledet kvenforeningen i Yykeänperä/Skibotn i en årrekke, og har stått i spissen for å synliggjøre kvenene både lokalt og nasjonalt.

Med penn og papir som våpen har han gått i krigen for kvensaken, og både enkeltpersoner, kulturprofiler, politikere og myndighetspersoner har fått utallige brev bra Oddvar i årtier. Både små og store saker har han skrevet om, fra storpolitiske hendelser til beskrivelse av kyrne på enkeltgårder i Skibotn i etterkrigstida. Han har vært språkmentor for kvenskstudenter, og er en av de få i Nord-Troms som ennå snakker det kvenske språket godt.

Oddvar har vært forbundsstyremedlem i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto og har i tillegg bidratt i vårt arbeid som medlem av våre arbeidsutvalg. I 2013 mottok han kvenforbundets hederspris, og vi håper han vil fortsette sitt viktige arbeid for kvensaken i mange år.

Onnee päiväle! Gratulerer med dagen!

Oddvar Ørnebakk mottok Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliittos hederspris i 2013.