Stilling ledig

Den midlertidige stillingen som generalsekretær utløper, og vi utlyser den nå som fast åremålsstilling

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund (Nkf-Rk) søker en optimistisk og motivert medarbeider. Du må brenne for å ivareta kvensk språk og kultur, og for å videreutvikle en organisasjon i medvind. Du må ønske å samarbeide med dedikerte tillitsvalgte over hele landet og med forbundets styre. Dine hovedoppgaver vil være administrative, men du vil også bistå forbundslederen i sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt. 

Nkf-Rk er en landsdekkende partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon med rundt 1450 medlemmer, 15 lokalforeninger og en landsdekkende ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret. Vi arbeider for å styrke kvensk identitet, og ta vare på kvensk språk og kultur. Nkf-Rk er medeier i det nasjonale senteret Kainun institutti – Kvensk Institutt, den kvenske avisa Ruijan kaiku, og det kvenske forlaget Ruija forlag. Vi jobber aktivt for å styrke kvenske institusjoner og for å øke rammebetingelsene for kvensk språk og kultur. Nkf-Rk jobber for å synliggjøre kvener, som et opprinnelig folk og en nasjonal minoritet i Norge, og for å fremme kveners interesser og rettigheter. 

Generalsekretærstillingen lyses ut som åremålsstilling på heltid. Åremålet har inntil seks års varighet med mulighet til en periodes forlengelse. Stillingen som generalsekretær medfører noe arbeid på kveldstid og i helger, og vil innebære reisevirksomhet i inn- og utland. Vårt hovedkontor er for tiden i Kvænangen, men det vil være aktuelt å tilpasse bruk av hjemmekontor.

Ansvar og oppgaver til stillingen vil være:

 • Drift- og økonomiansvar
 • Personalansvar for ansatte i organisasjonen og i prosjektstillinger
 • Forberede saker og legge til rette for forbundsstyrets møter 
 • Følge opp Nkf-Rk sine strategi- og handlingsplaner
 • Følge opp lokalforeningene og ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret 
 • Følge opp saker inn mot myndigheter og skrive høringsinnspill
 • Informasjonsarbeid rettet mot sivilsamfunn, politikere og myndigheter
 • Videreutvikle forbundets digitale plattformer
 • Videreutvikle og modernisere Nkf-Rk, gjennom nytenkning og effektiv drift

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Leder- og organisasjonserfaring
 • God økonomi- og teknologiforståelse
 • Kunnskap om politiske prosesser og offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, kunnskap i kvensk er en fordel
 • God kjennskap til kvensk kultur, språk og identitet
 • Selvstendighet, gjennomføringsevne og fleksibilitet
 • Evne til å motivere organisasjonens tillitsvalgte og ansatte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknaden sendes på mail til kaipetter@kvener.no

Søknadsfrist 15. januar 2024.
Ansettelse innen utgangen av mars 2024, og med tidspunkt for tiltredelse etter avtale. 

Spørsmål om stillingen rettes til: 
Leder Kai Petter Johansen på e-post: kaipetter@kvener.no eller tlf.: 97694243
Nestleder Unni Elisabeth Huru på e-post: unni@kvener.no eller tlf.: 94038410