Møte med ekspertkomiteene fra Europarådet

23. august 2021 deltok Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto på møte med ekspertkomiteene fra Europarådet på rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (språkcharteret). Mange av møtedeltakerne møtte opp på Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssijoki/Børselv. Noen deltok digitalt, blant annet leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen.

Møtet var en oppfølging av våre skyggerapporter på de to chartrene. Vi opplevde det som et konstruktivt møte. Vi fikk blant annet belyst den manglende kvenske deltagelsen i sentrale beslutningsprosesser og de store svakhetene i regjeringens stortingsmelding om nasjonale minoriteter.

Nå venter vi spent på Europarådets behandling av Norges rapportering!

Ivar Johnsen
Generalsekretær