Kvensk skrivekonkurranse

Sammen med Ruija forlag, Kainun institutti – Kvensk institutt og Ruijan Kaiku inviterer vi til kvensk skrivekonkurranse!

Temaet er «hva er det kvenske for deg?» eller «ditt forhold til det kvenske». Bidragene kan skrives på norsk, kvensk eller meänkieli, og skal være novelle, essay eller dikt.

– Hvordan man velger å vinkle teksten sin er egentlig veldig fritt. Det viktige er den personlige stemmen og det gode språket, enten dette språket er norsk, kvensk eller meänkieli. Alle er like velkomne til å delta, vi ønsker oss både kjente og ukjente navn i bunken av bidrag, uttalte styreleder i Ruija forlag, Erlend Skjetne til Ruijan Kaiku i denne artikkelen.

Bidragene vil bli vurdert av en jury oppnevnt av arrangørene. Premiene for 1., 2. og 3. plass er henholdsvis 15.000, 10.000 og 5.000 kroner, og vi håper å kunne utgi en bok basert på bidrag til konkurransen. Det kan også være aktuelt at bidrag offentliggjøres i Ruijan Kaiku. Dette må i så fall bidragsyterne samtykke til.

Bidrag til konkurransen sendes til arne@ruijan-kaiku.no innen 1. november 2021. Deltakerne må ikke oppgi navn i tekstdokumentet, kun i e-posten. Hvis du lurer på noe, kan du sende en e-post til post@ruijaforlag.no eller kontakte styreleder Erlend Skjetne på telefon 974 75 164. Du kan også kontakte Ruija forlag på deres Facebook-side.

Lykkyä tykö! Lykke til!