Samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto og Studieforbundet kultur og tradisjon har inngått ny samarbeidsavtale.

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for frivillige organisasjoner som driver opplæring innen blant annet husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie. Nå kan alle lokallag i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto søke om kursstøtte fra studieforbundet.

Studieforbundet disponerer penger som bevilges til voksenopplæring over statsbudsjettet, og oppgir følgende satser på hjemmesidene sine:

  • Kurs med lærer: 125 kroner per time i tilskudd
  • Timer uten lærer: 50 kroner per time i tilskudd
  • Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter:
    • kurs på over 10 timer: 500 kroner
    • kurs under 10 timer: 50 kroner per gjennomførte time

Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene.

Trykk her for å komme til Studieforbundet kultur og tradisjon sine hjemmesider. Her finner du blant annet veiledning og informasjon om krav til søknad og rapportering.