Kvenøksa – det eldste kvenske kulturminnet?

I 1966 ble det i Manndalen i Kåfjord funnet ei spesiell øks under pløying av en åker. Det var ei kvenøks, som er kjent fra Tornedalen helt tilbake til middelalderen. Tromsø museum har anslått alderen på øksa til å være 600 – 800 år gammel. Nord-Troms museum og Kåfjord kvenforening har satt i gang et prosjekt for å finne ut mer om øksa, og forsøker seg også på å smi kopier på samme måte!

På årets Paaskifestival var det et arrangement i smia på Markedsplassen i Skibotn, der to smeder demonstrerte arbeidet og viste frem metoden som ble brukt. To lokale smeder, Hans-Erik Olsen og Jan-Tore Ovesen, hadde fyr i essen og var i full gang med å sette sammen ulike deler av øksa. Prosessen med å lage en kopi er blitt tatt opp på film, og vil senere komme på nett.

Ruijan Kaiku har skrevet en artikkel om øksa og historien. Den kan du lese her.

Smia på Markedsplassen i Skibotn, Nord-Troms museum
Hans-Erik Olsen og Jan-Tore Ovesen i gang med å smi kopi av kvenøksa
Kvenøksa fra Manndalen