Nytt e-læringskurs om samer og nasjonale minoriteter

I dag lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et nytt e-læringskurs som skal øke kunnskapen i forvaltningen om samer og nasjonale minoriteter. Målgruppen er ansatte i staten, fylkeskommuner og kommuner.

I pressemeldingen fra departementet beskrives kurset slik:
«E-læringsprogrammet som lanseres i dag gir en kort presentasjon av folkegruppene samer, kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Programmet beskriver deres historie, kultur og situasjon. Programmet går også inn på hvilke lover og rettigheter som gjelder, og gir eksempler på saker hvor det er særlig viktig å ta hensyn til minoritetene. Det er også laget ulike oppgaver med eksempler på saker hvor saksbehandler bør ta spesielt hensyn til minoritetenes rettigheter.»

Hvis du har lyst til å ta kurset selv, finner du lenke til det her.

Lenke til pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skjermdump: Introduksjonsfilm til e-læringskurset, dfo.no