Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat

Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske og samiske folkene

Norske Kveners Forbund – Rujan Kveeniliitto inviterer til åpne møter og ber om ditt innspill til hva du mener skal være sannhetskommisjonens mandat. NKF – RK vil gi innspill til Stortinget til mandat til sannhetskommisjonen, og vil behandle saken på vårt Landsmøte 14.-15. april 2018. Vi ønsker vi å forankre arbeidet i det kvenske samfunn og inviterer til åpne møter for å hente innspill fra det kvenske folket.

Det er klart at fornorskingspolitikken satte preg på skolegangen til mange kvener, og i tillegg er det ubestridt at kirken har hatt en rolle. Det har dukket opp eiendomssaker som virker som å ha sterke bindinger til fornorskningspolitikken. I tillegg kan det være flere områder det er viktig at kommisjonen undersøker. Hva mener du det er viktig at kommisjonen gransker? Hvilke samfunnsområder? Hvilke konsekvenser kan politikken ha hatt? Er det tendenser i samfunnet vårt i dag som kanskje kan knyttes til fornorskingen? Ser vi konsekvenser for språk, kultur, helse, i arbeidslivet eller andre områder?

Vi ønsker ditt innspill til dette! Og det kan du gi oss ved å komme med innspill på de åpne møtene, eller sende innspill på epost til tottuus@kvener.no.

Målsettingen for kommisjonens arbeid bør være en grundig og bred utredning som gir grunnlag for og autoritet til oppfølgende tiltak. For å bidra til forsoning er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av fornorskningen gis mulighet til å komme til ordet og fortelle sine historier. Derfor ønsker vi også innspill til personer som har historier som kan belyse fornorskingspolitikken. Dette vil vi formidle videre til kommisjonen når den har kommet sammen og tar fatt på sitt arbeid.

Les Stortingets vedtak fra 20. juni 2017 HER, der «Stortinget ber presidentskapet utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.» Mer info finner du på vår samleside for sannhetskommisjonen: http://kvener.no/sannhetskommisjon/

Møteplan:
  • Tromsø i salen på Tromsø Museum: 25. februar kl 13.00
  • Skibotn, Storfjord språksenter: 26. februar kl 12.00
  • Storslett på Halti: 26. februar kl 19.00
  • Alta, Alta Bibliotek: 27. februar kl 18.00
  • Børselv på Kvensk Institutt: 28. februar kl 19.00
  • Vadsø på Ruija Kvenmuseum, Grensen 1: 1. mars kl 19.00
  • Oslo, Sangerhallen: 12. mars kl 18.00 (Adresse for gående: Majorstua T-bane stasjon, oppgående spor (se skilt). Adresse for kjørende: Innkjørsel fra Sørkedalsveien mellom Deli de Luca og Larsen restaurant.)