Sannhetskommisjon

Samleside for sannhetskommisjonen

Informasjon om sannhetskommisjonen legges ut på denne siden.

Høst 2018 forventes det at kommisjonen kan starte sitt arbeid. Stortingets presidentskap har av Stortinget fått i oppdrag å «utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning» i vedtaket fra 20. juni 2017. I foreløpig fremdriftsplan vil Presidentskapets innstilling avgis Stortinget 07.06.2018 og Stortinget gjøre vedtak om mandat, navn og sammensetning av kommisjonen 14.06.2018.

 

10. april 2018

Svenske Tornedalingers Riksforbund overleverte forstudien ”Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet utført av Curt Persson,  https://www.str-t.com/da-var-jag-som-en-fange-statens-overgrepp-pa-tornedalingar-och-meankielitalande-under-1800-och-1900-talet/, til Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Se også Curt Perssons foredrag på STR-Ts årskongress 2018 om forstudien og resultatene HER.

 

Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske og samiske folkene

MØTEPLAN OG INFO

Se også: https://www.nrk.no/kvensk/vil-arrangere-apne-moter-_-ber-stortinget-om-penger-1.13906816

 

15. desember 2017

Første møte med Stortingets Presidentskap i forbindelse med oppnevning av sannhetskommisjon der representanter fra Sametinget, Norske Kveners Forbund (NKF), Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund var invitert.

Ruijan Kaiku: – Glad at vi er i gang

NRK: Glad for å være i gang

 

20. juni 2017

Stortinget vedtar at det skal nedsettes en sannhetskommisjon for gransking av fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Se behandlingen i Stortinget her, og vedtak.

NRK: Stortinget vil granske uretten mot samer og kvener: – Et dypt spørsmål for Norge

 

15. mai 2017

Høring i Kontroll- og kostitusjonskommiteen på Stortinget. Se opptak fra høringen her.

 

I media i forkant av vedtaket 20. juni 2017

NRK 7. juni 2017: JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Nordnorsk debatt 24. mai 2017: Spørsmål og svar om sannhetskommisjon

Nordnorsk debatt 23. mai 2017: Ole Henrik Magga, har du glemt at sannhetskommisjon også skal handle om kvener?

NRK 23. mai 2017: Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

NRK 26. april 2017: Beate ble sendt fra foreldrene for å bli norsk

Nordnorsk debatt 28. mars 2017: «Det tause folket» – kaller de oss kvenene

NRK 27. mars 2017: Ekspert på fornorskning: – Her slipper NRK katta ut av departementet sin sekk

Sagat: – Viser manglende forståelse

NRK 23. mars 2017: Kvener avviser at de jakter på erstatning

iFinnmark 23. mars 2017: Samer og kvener forbannet etter NRK-avsløring

NRK 23. mars 2017: Hemmelig notat avslører hvordan regjeringen vil unngå granskning av fornorskningen

NRK 12. desember 2016: Vil ha gransking av urett begått mot samene