Sannhetskommisjon

Samleside for sannhetskommisjonen

Informasjon om sannhetskommisjonen legges ut på denne siden.

Tidlig høst 2018 forventes det at mandat, sammensetning og navn på kommisjon er klart og vil behandles i Stortinget. Stortingets presidentskap har av Stortinget fått i oppdrag å «utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning» i vedtaket fra 20. juni 2017.

 

Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske og samiske folkene

MØTEPLAN OG INFO

Se også: https://www.nrk.no/kvensk/vil-arrangere-apne-moter-_-ber-stortinget-om-penger-1.13906816

 

15. desember 2017

Første møte med Stortingets Presidentskap i forbindelse med oppnevning av sannhetskommisjon der representanter fra Sametinget, Norske Kveners Forbund (NKF), Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund var invitert.

Ruijan Kaiku: – Glad at vi er i gang

NRK: Glad for å være i gang

 

20. juni 2017

Stortinget vedtar at det skal nedsettes en sannhetskommisjon for gransking av fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Se behandlingen i Stortinget her, og vedtak.

NRK: Stortinget vil granske uretten mot samer og kvener: – Et dypt spørsmål for Norge

 

15. mai 2017

Høring i Kontroll- og kostitusjonskommiteen på Stortinget. Se opptak fra høringen her.

 

I media i forkant av vedtaket 20. juni 2017

NRK 7. juni 2017: JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Nordnorsk debatt 24. mai 2017: Spørsmål og svar om sannhetskommisjon

Nordnorsk debatt 23. mai 2017: Ole Henrik Magga, har du glemt at sannhetskommisjon også skal handle om kvener?

NRK 23. mai 2017: Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

NRK 26. april 2017: Beate ble sendt fra foreldrene for å bli norsk

Nordnorsk debatt 28. mars 2017: «Det tause folket» – kaller de oss kvenene

NRK 27. mars 2017: Ekspert på fornorskning: – Her slipper NRK katta ut av departementet sin sekk

Sagat: – Viser manglende forståelse

NRK 23. mars 2017: Kvener avviser at de jakter på erstatning

iFinnmark 23. mars 2017: Samer og kvener forbannet etter NRK-avsløring

NRK 23. mars 2017: Hemmelig notat avslører hvordan regjeringen vil unngå granskning av fornorskningen

NRK 12. desember 2016: Vil ha gransking av urett begått mot samene