Uutispreevi – nyhetsbrev #2 2022

Årets kven 2021/2022

På kväänikansan päivä – kvenfolkets dag ble Katriina Pedersen den aller første som mottok hederstittelen Årets kven. Den velfortjente prisen mottok hun for sin innsats for synliggjøring av kvenene og det kvenske språket.

«Samlet har Katriina Pedersen, med sin kompetanse og synlighet, gjort en uvurderlig innsats for å øke bevisstheten om kvener på en positiv måte. Hun har styrket samarbeid og kvensk språkkunnskap i og utenfor de kvenske miljøene i 2021. En god ambassadør for kvenene og en verdig vinner».

Les mer her.

Trygg Jakola fikk Slekt og Datas hederspris

Under Slekt og Datas landsmøte 2022 i mars, mottok Trygg Jakola hederspris for sin rolle i samarbeidet mellom Slekt og Data og Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. I tillegg vedtok landsmøtet Suku ja Data som offisielt kvensk navn på organisasjonen.

Trygg Jakola tildeles Slekt og Datas Hederspris for initiativet til å etablere et formelt samarbeid mellom Norske kveners forbund og Slekt og Data, og for den rollen han har hatt i samarbeidsgruppen.

Les mer her.

Tilskudd til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet melder at de i 2022 vil prioritere både læremidler tilpasset 8. til 10. Trinn, og læremidler laget for begge språk. Prosjekt for andre trinn og/eller med innhold på bare ett språk vil kunne være støtteberettiget, men har lavere prioritet. Direktoratet skriver at bakgrunnen for prioriteringen er dialog med faglærere og de som har fagansvaret for læreplanen og deres innspill på hva som bør prioriteres i år.

Les mer her.

Landsmøte 2022 Tromsø

Landsmøtet ble avholdt i Tromsø april 2022, og var det første fysiske landsmøtet for Norske kveners forbund siden 2018.

Fire år er lang tid, og det var særdeles hyggelig og viktig å få møtes igjen! Mange nye har kommet til i forbundet de siste årene, og det var fint å møte alle for sammen å kunne stake ut retningen for arbeidet den kommende perioden.

Les mer her.

Norske kveners forbunds hederspris 2022

Under landsmøte i Tromsø mottok Nora Marie Ollila Sandmo og Hilja Huru Ruijan kvääniliiton kunniapalkinto – Norske kveners forbunds hederspris. Hedersprisen henger høyt, og på våre nettsider kan du lese styrets og leders begrunnelse for at disse to mottok prisen.

Les mer her.

Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag

Leder i NKF Kai Petter Johansen og leder i Kvääninuoret Åsne Kummeneje Mellem skrev et åpent brev til kulturminister Anette Trettebergstuen, kunnskapsminister Tonje Brenna, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Vi er mange i Norge som har forfedre som behersket både samisk og kvensk. Denne språklige kompetansen ble tatt fra folk gjennom en aktiv og lang fornorskingspolitikk som vi fremdeles er kraftig rammet av. Nå har vi muligheten til å endre utviklingen, og sikre at flere unge lærer kvensk. Men det haster, og vi har ikke tid til å vente med å sette inn tiltakene for det kvenske språket. Vi ser fram til dialog med alle ministerne for å bedre situasjonen for kvensk språk.

Les mer her.

Kvääninuorets hederspris 2022

Kvääninuoret – Kvenungdommen har i år gleden av å dele ut Kvenungdom- mens hederspris 2022 til Helga Vara for sitt engasjement knyttet til kvensk husflid.

Les mer her.

Heidis minnestipend delt ut for første gang

Til heder for Heidi Nilima Monsen (9.2.1978 – 31.5.2021), skal det årlig deles ut et stipend på 10 000 kroner. Stipendets aller første mottakere blir i år gruppen «Jokiroikka», som består av kunstnerne Elisabeth Seppola Simonsen, M. Seppola Simonsen og Maiya Syrstad Jerijervi. De ønsker å bruke stipendet til å sette opp utstillingen Vastavirthaan – Motstrøms. Utstillingen vil bestå av en skulptur som kombinerer både moderne, historiske og kulturelle elementer, særlig inspirert av den kvenske elvebåten.

Les mer her.

Ny skrivekonkurranse – Kvensk vår

For andre gang inviterer vi til kvensk skrivekonkurranse sammen med Kvensk Institutt, Ruija Forlag og Ruijan Kaiku. Denne gangen er temaet for konkurransen kvensk vår. Bidragene skal være kortprosa, det vil si novelle, essay eller dikt. Tekstene kan skrives på kvensk, norsk eller på meänkieli. Premier på 15 000 kr, 10 000 kr, og 5000 kr skal deles ut til de tre beste bidragene.

Fristen for å sende inn bidrag er 15. januar 2023.

Les mer her.

Velkommen til samarbeidsleir i Kvænangen

I samarbeid med Svenske Kväner – Lantalaiset Kiruna ønsker vi å invitere til kvensk samarbeidsleir i Kvænangen 5.-7. august 2022.

Leiren er et grenseoverskridende samarbeidsprosjekt mellom Norske kveners forbund og Svenske Kväner – Lantalaiset. Leiren arrangeres i Kjækan, på Kjækan Skole, Kvænangen kommune. Det er in- gen leiravgift, og måltidene er gratis for påmeldte. For mer informasjon og program for leiren sjekk ut våre nettsider. Påmelding eller andre spørsmål kan sendes på e-post til post@kvener.no eller direkte til Anne Gerd Jonassen på tlf. 93626435, eller Kai Petter Johansen på tlf. 97694243. Påmeldingsfrist er 25. juli 2022.

Les mer her.

Tausheten må brytes

Det er ikke lenger en hemmelighet at kvenene har vært utsatt for institusjonell trakassering og un- dertrykking gjennom generasjoner. Mer ukjent er det kanskje at den hverdagslige tausheten om vår eksistens er en videreføring av denne lite flatterende tradisjonen. Skal likestillingen med resten av befolkningen skje, må denne tausheten brytes.

Det skriver varajohtaaja – nestleder, Unni Elisabeth Huru, i et nylig meningsinnlegg fra NKF-RK. Les hele innlegget på lenken under.

Les mer her.

Følg oss på Facebook og Instagram for kontinuerlige oppdateringer av nyheter og aktiviteter i forbundet!